รหัสไปรษณีย์ จังหวัดหนองบัวลำภู

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดหนองบัวลำภู ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
39000หนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39000หนองภัยศูนย์อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39000โพธิ์ชัยอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39000หนองสวรรค์อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39000หัวนาอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39000บ้านขามอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39000นามะเฟืองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39000บ้านพร้าวอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39000โนนขมิ้นอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39000ลำภูอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39000กุดจิกอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39000โนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39000นาคำไฮอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39000ป่าไม้งามอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39000หนองหว้าอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39140โนนสังอำเภอโนนสัง
39140บ้านถิ่นอำเภอโนนสัง
39140หนองเรืออำเภอโนนสัง
39140กุดดู่อำเภอโนนสัง
39140บ้านค้ออำเภอโนนสัง
39140โนนเมืองอำเภอโนนสัง
39140โคกใหญ่อำเภอโนนสัง
39140โคกม่วงอำเภอโนนสัง
39140นิคมพัฒนาอำเภอโนนสัง
39140ปางกู่อำเภอโนนสัง
39170นากลางอำเภอนากลาง
39170ด่านช้างอำเภอนากลาง
39170ฝั่งแดงอำเภอนากลาง
39170โนนเมืองอำเภอนากลาง
39170อุทัยสวรรค์อำเภอนากลาง
39170กุดแห่อำเภอนากลาง
39170นาเหล่าอำเภอนาวัง
39170นาแกอำเภอนาวัง
39170วังทองอำเภอนาวัง
39170วังปลาป้อมอำเภอนาวัง
39170เทพคีรีอำเภอนาวัง
39180เมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรือง
39180ศรีบุญเรืองอำเภอศรีบุญเรือง
39180หนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรือง
39180กุดสะเทียนอำเภอศรีบุญเรือง
39180นากอกอำเภอศรีบุญเรือง
39180โนนสะอาดอำเภอศรีบุญเรือง
39180ยางหล่ออำเภอศรีบุญเรือง
39180โนนม่วงอำเภอศรีบุญเรือง
39180หนองกุงแก้วอำเภอศรีบุญเรือง
39180หนองแกอำเภอศรีบุญเรือง
39180ทรายทองอำเภอศรีบุญเรือง
39180หันนางามอำเภอศรีบุญเรือง
39270นาสีอำเภอสุวรรณคูหา
39270บ้านโคกอำเภอสุวรรณคูหา
39270นาดีอำเภอสุวรรณคูหา
39270นาด่านอำเภอสุวรรณคูหา
39270ดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหา
39270สุวรรณคูหาอำเภอสุวรรณคูหา
39270บุญทันอำเภอสุวรรณคูหา
39270กุดผึ้งอำเภอสุวรรณคูหา
39350กุดดินจี่อำเภอนากลาง
39350เก่ากลอยอำเภอนากลาง
39350ดงสวรรค์อำเภอนากลาง

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดหนองบัวลำภู