รหัสไปรษณีย์ ตำบลโนนม่วง

รหัสไปรษณีย์ ตำบลโนนม่วง จังหวัดหนองบัวลำภู

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
39180โนนม่วงอำเภอศรีบุญเรือง