รหัสไปรษณีย์ ตำบลนามะเฟือง

รหัสไปรษณีย์ ตำบลนามะเฟือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
39000นามะเฟืองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู