รหัสไปรษณีย์ ตำบลหนองเรือ

รหัสไปรษณีย์ ตำบลหนองเรือ จังหวัดหนองบัวลำภู

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
39140หนองเรืออำเภอโนนสัง