รหัสไปรษณีย์ จังหวัดบึงกาฬ

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดบึงกาฬ ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
38000บุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้า
38000หนองเดิ่นอำเภอบุ่งคล้า
38000โคกกว้างอำเภอบุ่งคล้า
38000บึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬ
38000โนนสมบูรณ์อำเภอเมืองบึงกาฬ
38000โนนสว่างอำเภอเมืองบึงกาฬ
38000หอคำอำเภอเมืองบึงกาฬ
38000หนองเลิงอำเภอเมืองบึงกาฬ
38000โคกก่องอำเภอเมืองบึงกาฬ
38000นาสวรรค์อำเภอเมืองบึงกาฬ
38000ไคสีอำเภอเมืองบึงกาฬ
38000ชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬ
38000วิศิษฐ์อำเภอเมืองบึงกาฬ
38000คำนาดีอำเภอเมืองบึงกาฬ
38000โป่งเปือยอำเภอเมืองบึงกาฬ
38150เซกาอำเภอเซกา
38150ซางอำเภอเซกา
38150ท่ากกแดงอำเภอเซกา
38150บ้านต้องอำเภอเซกา
38150ป่งไฮอำเภอเซกา
38150น้ำจั้นอำเภอเซกา
38150ท่าสะอาดอำเภอเซกา
38150หนองทุ่มอำเภอเซกา
38150โสกก่ามอำเภอเซกา
38170โซ่อำเภอโซ่พิสัย
38170หนองพันทาอำเภอโซ่พิสัย
38170ศรีชมภูอำเภอโซ่พิสัย
38170คำแก้วอำเภอโซ่พิสัย
38170บัวตูมอำเภอโซ่พิสัย
38170ถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัย
38170เหล่าทองอำเภอโซ่พิสัย
38180ป่าแฝกอำเภอพรเจริญ
38180ศรีสำราญอำเภอพรเจริญ
38180ศรีชมภูอำเภอพรเจริญ
38180ดอนหญ้านางอำเภอพรเจริญ
38180พรเจริญอำเภอพรเจริญ
38180หนองหัวช้างอำเภอพรเจริญ
38180วังชมภูอำเภอพรเจริญ
38190ปากคาดอำเภอปากคาด
38190หนองยองอำเภอปากคาด
38190นากั้งอำเภอปากคาด
38190โนนศิลาอำเภอปากคาด
38190สมสนุกอำเภอปากคาด
38190นาดงอำเภอปากคาด
38210ศรีวิไลอำเภอศรีวิไล
38210ชุมภูพรอำเภอศรีวิไล
38210นาแสงอำเภอศรีวิไล
38210นาสะแบงอำเภอศรีวิไล
38210นาสิงห์อำเภอศรีวิไล
38220บึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลง
38220โพธิ์หมากแข้งอำเภอบึงโขงหลง
38220ดงบังอำเภอบึงโขงหลง
38220ท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลง