รหัสไปรษณีย์ 39350 ดงสวรรค์

รหัสไปรษณีย์ 39350 ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน