รหัสไปรษณีย์ จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดชัยภูมิ ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
36000ในเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิ
36000รอบเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิ
36000โพนทองอำเภอเมืองชัยภูมิ
36000นาฝายอำเภอเมืองชัยภูมิ
36000กุดตุ้มอำเภอเมืองชัยภูมิ
36000ชีลองอำเภอเมืองชัยภูมิ
36000บ้านเล่าอำเภอเมืองชัยภูมิ
36000นาเสียวอำเภอเมืองชัยภูมิ
36000หนองนาแซงอำเภอเมืองชัยภูมิ
36000ลาดใหญ่อำเภอเมืองชัยภูมิ
36000ท่าหินโงมอำเภอเมืองชัยภูมิ
36000ห้วยต้อนอำเภอเมืองชัยภูมิ
36000ห้วยบงอำเภอเมืองชัยภูมิ
36000โคกสูงอำเภอเมืองชัยภูมิ
36000บุ่งคล้าอำเภอเมืองชัยภูมิ
36000ซับสีทองอำเภอเมืองชัยภูมิ
36110ผักปังอำเภอภูเขียว
36110กวางโจนอำเภอภูเขียว
36110หนองคอนไทยอำเภอภูเขียว
36110บ้านแก้งอำเภอภูเขียว
36110กุดยมอำเภอภูเขียว
36110บ้านเพชรอำเภอภูเขียว
36110โคกสะอาดอำเภอภูเขียว
36110หนองตูมอำเภอภูเขียว
36110โอโลอำเภอภูเขียว
36110ธาตุทองอำเภอภูเขียว
36110บ้านดอนอำเภอภูเขียว
36120บ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์
36120บ้านหันอำเภอเกษตรสมบูรณ์
36120บ้านเดื่ออำเภอเกษตรสมบูรณ์
36120บ้านเป้าอำเภอเกษตรสมบูรณ์
36120กุดเลาะอำเภอเกษตรสมบูรณ์
36120โนนกอกอำเภอเกษตรสมบูรณ์
36120สระโพนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์
36120หนองข่าอำเภอเกษตรสมบูรณ์
36120หนองโพนงามอำเภอเกษตรสมบูรณ์
36120บ้านบัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์
36120โนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์
36130บ้านกอกอำเภอจัตุรัส
36130หนองบัวบานอำเภอจัตุรัส
36130บ้านขามอำเภอจัตุรัส
36130กุดน้ำใสอำเภอจัตุรัส
36130หนองโดนอำเภอจัตุรัส
36130ละหานอำเภอจัตุรัส
36130หนองบัวใหญ่อำเภอจัตุรัส
36130ส้มป่อยอำเภอจัตุรัส
36130หนองฉิมอำเภอเนินสง่า
36130ตาเนินอำเภอเนินสง่า
36130กะฮาดอำเภอเนินสง่า
36130รังงามอำเภอเนินสง่า
36130ซับใหญ่อำเภอซับใหญ่
36130ท่ากูบอำเภอซับใหญ่
36130ตะโกทองอำเภอซับใหญ่
36140คอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์
36140ยางหวายอำเภอคอนสวรรค์
36140ช่องสามหมออำเภอคอนสวรรค์
36140โนนสะอาดอำเภอคอนสวรรค์
36140ห้วยไร่อำเภอคอนสวรรค์
36140บ้านโสกอำเภอคอนสวรรค์
36140โคกมั่งงอยอำเภอคอนสวรรค์
36140หนองขามอำเภอคอนสวรรค์
36140ศรีสำราญอำเภอคอนสวรรค์
36150ช่องสามหมออำเภอแก้งคร้อ
36150หนองขามอำเภอแก้งคร้อ
36150นาหนองทุ่มอำเภอแก้งคร้อ
36150บ้านแก้งอำเภอแก้งคร้อ
36150หนองสังข์อำเภอแก้งคร้อ
36150หลุบคาอำเภอแก้งคร้อ
36150โคกกุงอำเภอแก้งคร้อ
36150เก่าย่าดีอำเภอแก้งคร้อ
36150ท่ามะไฟหวานอำเภอแก้งคร้อ
36150หนองไผ่อำเภอแก้งคร้อ
36160บ้านชวนอำเภอบำเหน็จณรงค์
36160บ้านเพชรอำเภอบำเหน็จณรงค์
36160โคกเริงรมย์อำเภอบำเหน็จณรงค์
36160เกาะมะนาวอำเภอบำเหน็จณรงค์
36160โคกเพชรพัฒนาอำเภอบำเหน็จณรงค์
36170บ้านเขว้าอำเภอบ้านเขว้า
36170ตลาดแร้งอำเภอบ้านเขว้า
36170ลุ่มลำชีอำเภอบ้านเขว้า
36170ชีบนอำเภอบ้านเขว้า
36170ภูแลนคาอำเภอบ้านเขว้า
36170โนนแดงอำเภอบ้านเขว้า
36180คอนสารอำเภอคอนสาร
36180ทุ่งพระอำเภอคอนสาร
36180โนนคูณอำเภอคอนสาร
36180ห้วยยางอำเภอคอนสาร
36180ทุ่งลุยลายอำเภอคอนสาร
36180ดงบังอำเภอคอนสาร
36180ทุ่งนาเลาอำเภอคอนสาร
36180ดงกลางอำเภอคอนสาร
36190บ้านแท่นอำเภอบ้านแท่น
36190สามสวนอำเภอบ้านแท่น
36190สระพังอำเภอบ้านแท่น
36190บ้านเต่าอำเภอบ้านแท่น
36190หนองคูอำเภอบ้านแท่น
36210หนองบัวแดงอำเภอหนองบัวแดง
36210กุดชุมแสงอำเภอหนองบัวแดง
36210ถ้ำวัวแดงอำเภอหนองบัวแดง
36210นางแดดอำเภอหนองบัวแดง
36210หนองแวงอำเภอหนองบัวแดง
36210คูเมืองอำเภอหนองบัวแดง
36210ท่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดง
36210วังชมภูอำเภอหนองบัวแดง
36220หนองบัวโคกอำเภอจัตุรัส
36220บ้านตาลอำเภอบำเหน็จณรงค์
36220หัวทะเลอำเภอบำเหน็จณรงค์
36230วะตะแบกอำเภอเทพสถิต
36230ห้วยยายจิ๋วอำเภอเทพสถิต
36230นายางกลักอำเภอเทพสถิต
36230บ้านไร่อำเภอเทพสถิต
36230โป่งนกอำเภอเทพสถิต
36240บ้านค่ายอำเภอเมืองชัยภูมิ
36240หนองไผ่อำเภอเมืองชัยภูมิ
36240โนนสำราญอำเภอเมืองชัยภูมิ
36250หนองบัวระเหวอำเภอหนองบัวระเหว
36250วังตะเฆ่อำเภอหนองบัวระเหว
36250ห้วยแย้อำเภอหนองบัวระเหว
36250โคกสะอาดอำเภอหนองบัวระเหว
36250โสกปลาดุกอำเภอหนองบัวระเหว
36260บ้านเจียงอำเภอภักดีชุมพล
36260เจาทองอำเภอภักดีชุมพล
36260วังทองอำเภอภักดีชุมพล
36260แหลมทองอำเภอภักดีชุมพล

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดชัยภูมิ