รหัสไปรษณีย์ จังหวัดหนองคาย

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดหนองคาย ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
43000ในเมืองอำเภอเมืองหนองคาย
43000มีชัยอำเภอเมืองหนองคาย
43000โพธิ์ชัยอำเภอเมืองหนองคาย
43000กวนวันอำเภอเมืองหนองคาย
43000เวียงคุกอำเภอเมืองหนองคาย
43000วัดธาตุอำเภอเมืองหนองคาย
43000หาดคำอำเภอเมืองหนองคาย
43000หินโงมอำเภอเมืองหนองคาย
43000บ้านเดื่ออำเภอเมืองหนองคาย
43000หนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคาย
43000ปะโคอำเภอเมืองหนองคาย
43000เมืองหมีอำเภอเมืองหนองคาย
43000สีกายอำเภอเมืองหนองคาย
43100ค่ายบกหวานอำเภอเมืองหนองคาย
43100โพนสว่างอำเภอเมืองหนองคาย
43100พระธาตุบังพวนอำเภอเมืองหนองคาย
43100สระใครอำเภอสระใคร
43100คอกช้างอำเภอสระใคร
43100บ้านฝางอำเภอสระใคร
43110ท่าบ่ออำเภอท่าบ่อ
43110น้ำโมงอำเภอท่าบ่อ
43110กองนางอำเภอท่าบ่อ
43110โคกคอนอำเภอท่าบ่อ
43110บ้านเดื่ออำเภอท่าบ่อ
43110บ้านถ่อนอำเภอท่าบ่อ
43110บ้านว่านอำเภอท่าบ่อ
43110นาข่าอำเภอท่าบ่อ
43110โพนสาอำเภอท่าบ่อ
43110หนองนางอำเภอท่าบ่อ
43120จุมพลอำเภอโพนพิสัย
43120วัดหลวงอำเภอโพนพิสัย
43120กุดบงอำเภอโพนพิสัย
43120ชุมช้างอำเภอโพนพิสัย
43120ทุ่งหลวงอำเภอโพนพิสัย
43120เหล่าต่างคำอำเภอโพนพิสัย
43120นาหนังอำเภอโพนพิสัย
43120เซิมอำเภอโพนพิสัย
43120บ้านโพธิ์อำเภอโพนพิสัย
43120บ้านผืออำเภอโพนพิสัย
43120สร้างนางขาวอำเภอโพนพิสัย
43120รัตนวาปีอำเภอรัตนวาปี
43120นาทับไฮอำเภอรัตนวาปี
43120บ้านต้อนอำเภอรัตนวาปี
43120พระบาทนาสิงห์อำเภอรัตนวาปี
43120โพนแพงอำเภอรัตนวาปี
43130พานพร้าวอำเภอศรีเชียงใหม่
43130บ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่
43130พระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่
43130หนองปลาปากอำเภอศรีเชียงใหม่
43130โพธิ์ตากอำเภอโพธิ์ตาก
43130โพนทองอำเภอโพธิ์ตาก
43130ด่านศรีสุขอำเภอโพธิ์ตาก
43160แก้งไก่อำเภอสังคม
43160ผาตั้งอำเภอสังคม
43160บ้านม่วงอำเภอสังคม
43160นางิ้วอำเภอสังคม
43160สังคมอำเภอสังคม
43230เฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่
43230นาดีอำเภอเฝ้าไร่
43230หนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่
43230วังหลวงอำเภอเฝ้าไร่
43230อุดมพรอำเภอเฝ้าไร่

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดหนองคาย