รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสุรินทร์

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสุรินทร์ ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
32000เขวาสินรินทร์อำเภอเขวาสินรินทร์
32000บึงอำเภอเขวาสินรินทร์
32000ตากูกอำเภอเขวาสินรินทร์
32000ปราสาททองอำเภอเขวาสินรินทร์
32000บ้านแร่อำเภอเขวาสินรินทร์
32000ในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์
32000ตั้งใจอำเภอเมืองสุรินทร์
32000เพี้ยรามอำเภอเมืองสุรินทร์
32000นาดีอำเภอเมืองสุรินทร์
32000ท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินทร์
32000สลักไดอำเภอเมืองสุรินทร์
32000ตาอ็องอำเภอเมืองสุรินทร์
32000สำโรงอำเภอเมืองสุรินทร์
32000แกใหญ่อำเภอเมืองสุรินทร์
32000นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์
32000คอโคอำเภอเมืองสุรินทร์
32000สวายอำเภอเมืองสุรินทร์
32000เฉนียงอำเภอเมืองสุรินทร์
32000เทนมีย์อำเภอเมืองสุรินทร์
32000นาบัวอำเภอเมืองสุรินทร์
32000เมืองทีอำเภอเมืองสุรินทร์
32000รามอำเภอเมืองสุรินทร์
32000บุฤาษีอำเภอเมืองสุรินทร์
32000ตระแสงอำเภอเมืองสุรินทร์
32000แสลงพันธ์อำเภอเมืองสุรินทร์
32000กาเกาะอำเภอเมืองสุรินทร์
32110ระแงงอำเภอศีขรภูมิ
32110ตรึมอำเภอศีขรภูมิ
32110จารพัตอำเภอศีขรภูมิ
32110ยางอำเภอศีขรภูมิ
32110แตลอำเภอศีขรภูมิ
32110หนองบัวอำเภอศีขรภูมิ
32110คาละแมะอำเภอศีขรภูมิ
32110หนองเหล็กอำเภอศีขรภูมิ
32110หนองขวาวอำเภอศีขรภูมิ
32110ช่างปี่อำเภอศีขรภูมิ
32110กุดหวายอำเภอศีขรภูมิ
32110ขวาวใหญ่อำเภอศีขรภูมิ
32110นารุ่งอำเภอศีขรภูมิ
32110ตรมไพรอำเภอศีขรภูมิ
32110ผักไหมอำเภอศีขรภูมิ
32120ท่าตูมอำเภอท่าตูม
32120กระโพอำเภอท่าตูม
32120พรมเทพอำเภอท่าตูม
32120โพนครกอำเภอท่าตูม
32120เมืองแกอำเภอท่าตูม
32120บะอำเภอท่าตูม
32120หนองบัวอำเภอท่าตูม
32120บัวโคกอำเภอท่าตูม
32120หนองเมธีอำเภอท่าตูม
32120ทุ่งกุลาอำเภอท่าตูม
32130หนองหลวงอำเภอโนนนารายณ์
32130คำผงอำเภอโนนนารายณ์
32130โนนอำเภอโนนนารายณ์
32130ระเวียงอำเภอโนนนารายณ์
32130หนองเทพอำเภอโนนนารายณ์
32130รัตนบุรีอำเภอรัตนบุรี
32130ธาตุอำเภอรัตนบุรี
32130แกอำเภอรัตนบุรี
32130ดอนแรดอำเภอรัตนบุรี
32130หนองบัวทองอำเภอรัตนบุรี
32130หนองบัวบานอำเภอรัตนบุรี
32130ไผ่อำเภอรัตนบุรี
32130เบิดอำเภอรัตนบุรี
32130น้ำเขียวอำเภอรัตนบุรี
32130กุดขาคีมอำเภอรัตนบุรี
32130ยางสว่างอำเภอรัตนบุรี
32130ทับใหญ่อำเภอรัตนบุรี
32140บักไดอำเภอพนมดงรัก
32140โคกกลางอำเภอพนมดงรัก
32140จีกแดกอำเภอพนมดงรัก
32140ตาเมียงอำเภอพนมดงรัก
32140กังแอนอำเภอปราสาท
32140ทมออำเภอปราสาท
32140ไพลอำเภอปราสาท
32140ปรืออำเภอปราสาท
32140ทุ่งมนอำเภอปราสาท
32140ตาเบาอำเภอปราสาท
32140หนองใหญ่อำเภอปราสาท
32140โคกยางอำเภอปราสาท
32140โคกสะอาดอำเภอปราสาท
32140บ้านไทรอำเภอปราสาท
32140โชคนาสามอำเภอปราสาท
32140เชื้อเพลิงอำเภอปราสาท
32140ปราสาททนงอำเภอปราสาท
32140ตานีอำเภอปราสาท
32140บ้านพลวงอำเภอปราสาท
32140กันตวจระมวลอำเภอปราสาท
32140สมุดอำเภอปราสาท
32140ประทัดบุอำเภอปราสาท
32150สังขะอำเภอสังขะ
32150ขอนแตกอำเภอสังขะ
32150ดมอำเภอสังขะ
32150พระแก้วอำเภอสังขะ
32150บ้านจารย์อำเภอสังขะ
32150กระเทียมอำเภอสังขะ
32150สะกาดอำเภอสังขะ
32150ตาตุมอำเภอสังขะ
32150ทับทันอำเภอสังขะ
32150ตาคงอำเภอสังขะ
32150บ้านชบอำเภอสังขะ
32150เทพรักษาอำเภอสังขะ
32150ณรงค์อำเภอศรีณรงค์
32150แจนแวนอำเภอศรีณรงค์
32150ตรวจอำเภอศรีณรงค์
32150หนองแวงอำเภอศรีณรงค์
32150ศรีสุขอำเภอศรีณรงค์
32160สนมอำเภอสนม
32160โพนโกอำเภอสนม
32160หนองระฆังอำเภอสนม
32160นานวนอำเภอสนม
32160แคนอำเภอสนม
32160หัวงัวอำเภอสนม
32160หนองอียออำเภอสนม
32170สำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบ
32170หนองไผ่ล้อมอำเภอสำโรงทาบ
32170กระออมอำเภอสำโรงทาบ
32170หนองฮะอำเภอสำโรงทาบ
32170ศรีสุขอำเภอสำโรงทาบ
32170เกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบ
32170หมื่นศรีอำเภอสำโรงทาบ
32170เสม็จอำเภอสำโรงทาบ
32170สะโนอำเภอสำโรงทาบ
32170ประดู่อำเภอสำโรงทาบ
32180จอมพระอำเภอจอมพระ
32180เมืองลีงอำเภอจอมพระ
32180กระหาดอำเภอจอมพระ
32180บุแกรงอำเภอจอมพระ
32180หนองสนิทอำเภอจอมพระ
32180บ้านผืออำเภอจอมพระ
32180ลุ่มระวีอำเภอจอมพระ
32180ชุมแสงอำเภอจอมพระ
32180เป็นสุขอำเภอจอมพระ
32190ชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรี
32190นาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรี
32190ไพรขลาอำเภอชุมพลบุรี
32190ศรีณรงค์อำเภอชุมพลบุรี
32190ยะวึกอำเภอชุมพลบุรี
32190เมืองบัวอำเภอชุมพลบุรี
32190สระขุดอำเภอชุมพลบุรี
32190กระเบื้องอำเภอชุมพลบุรี
32190หนองเรืออำเภอชุมพลบุรี
32210กาบเชิงอำเภอกาบเชิง
32210คูตันอำเภอกาบเชิง
32210ด่านอำเภอกาบเชิง
32210แนงมุดอำเภอกาบเชิง
32210โคกตะเคียนอำเภอกาบเชิง
32210ตะเคียนอำเภอกาบเชิง
32220ลำดวนอำเภอลำดวน
32220โชคเหนืออำเภอลำดวน
32220อู่โลกอำเภอลำดวน
32220ตรำดมอำเภอลำดวน
32220ตระเปียงเตียอำเภอลำดวน
32230บัวเชดอำเภอบัวเชด
32230สะเดาอำเภอบัวเชด
32230จรัสอำเภอบัวเชด
32230ตาวังอำเภอบัวเชด
32230อาโพนอำเภอบัวเชด
32230สำเภาลูนอำเภอบัวเชด

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดสุรินทร์