รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านถิ่น

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
39140บ้านถิ่นอำเภอโนนสัง