รหัสไปรษณีย์ 39180 โนนม่วง

รหัสไปรษณีย์ 39180 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน