รหัสไปรษณีย์ จังหวัดขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดขอนแก่น ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
40000ในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น
40000สำราญอำเภอเมืองขอนแก่น
40000โคกสีอำเภอเมืองขอนแก่น
40000บ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่น
40000เมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่น
40000พระลับอำเภอเมืองขอนแก่น
40000สาวะถีอำเภอเมืองขอนแก่น
40000บ้านหว้าอำเภอเมืองขอนแก่น
40000บ้านค้ออำเภอเมืองขอนแก่น
40000แดงใหญ่อำเภอเมืองขอนแก่น
40000ดอนช้างอำเภอเมืองขอนแก่น
40000ศิลาอำเภอเมืองขอนแก่น
40000บ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น
40000หนองตูมอำเภอเมืองขอนแก่น
40000บึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่น
40000โนนท่อนอำเภอเมืองขอนแก่น
40110บ้านแฮดอำเภอบ้านแฮด
40110โคกสำราญอำเภอบ้านแฮด
40110โนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮด
40110หนองแซงอำเภอบ้านแฮด
40110โนนศิลาอำเภอโนนศิลา
40110หนองปลาหมออำเภอโนนศิลา
40110บ้านหันอำเภอโนนศิลา
40110เปือยใหญ่อำเภอโนนศิลา
40110โนนแดงอำเภอโนนศิลา
40110บ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่
40110ในเมืองอำเภอบ้านไผ่
40110เมืองเพียอำเภอบ้านไผ่
40110บ้านลานอำเภอบ้านไผ่
40110แคนเหนืออำเภอบ้านไผ่
40110ภูเหล็กอำเภอบ้านไผ่
40110ป่าปออำเภอบ้านไผ่
40110หินตั้งอำเภอบ้านไผ่
40110หนองน้ำใสอำเภอบ้านไผ่
40110หัวหนองอำเภอบ้านไผ่
40120เมืองพลอำเภอพล
40120โจดหนองแกอำเภอพล
40120เก่างิ้วอำเภอพล
40120หนองมะเขืออำเภอพล
40120หนองแวงโสกพระอำเภอพล
40120เพ็กใหญ่อำเภอพล
40120โคกสง่าอำเภอพล
40120หนองแวงนางเบ้าอำเภอพล
40120ลอมคอมอำเภอพล
40120โนนข่าอำเภอพล
40120โสกนกเต็นอำเภอพล
40120หัวทุ่งอำเภอพล
40130ชุมแพอำเภอชุมแพ
40130โนนอุดมอำเภอชุมแพ
40130ขัวเรียงอำเภอชุมแพ
40130หนองไผ่อำเภอชุมแพ
40130ไชยสออำเภอชุมแพ
40130วังหินลาดอำเภอชุมแพ
40130นาเพียงอำเภอชุมแพ
40130หนองเสาเล้าอำเภอชุมแพ
40140น้ำพองอำเภอน้ำพอง
40140วังชัยอำเภอน้ำพอง
40140หนองกุงอำเภอน้ำพอง
40140บัวใหญ่อำเภอน้ำพอง
40140บ้านขามอำเภอน้ำพอง
40140บัวเงินอำเภอน้ำพอง
40140ทรายมูลอำเภอน้ำพอง
40140ท่ากระเสริมอำเภอน้ำพอง
40140พังทุยอำเภอน้ำพอง
40150กุดธาตุอำเภอหนองนาคำ
40150บ้านโคกอำเภอหนองนาคำ
40150ขนวนอำเภอหนองนาคำ
40150ในเมืองอำเภอเวียงเก่า
40150เมืองเก่าพัฒนาอำเภอเวียงเก่า
40150เขาน้อยอำเภอเวียงเก่า
40150บ้านเรืออำเภอภูเวียง
40150หว้าทองอำเภอภูเวียง
40150กุดขอนแก่นอำเภอภูเวียง
40150นาชุมแสงอำเภอภูเวียง
40150นาหว้าอำเภอภูเวียง
40150หนองกุงธนสารอำเภอภูเวียง
40150หนองกุงเซินอำเภอภูเวียง
40150สงเปือยอำเภอภูเวียง
40150ทุ่งชมพูอำเภอภูเวียง
40150ดินดำอำเภอภูเวียง
40150ภูเวียงอำเภอภูเวียง
40160บ้านโคกอำเภอโคกโพธิ์ไชย
40160โพธิ์ไชยอำเภอโคกโพธิ์ไชย
40160ซับสมบูรณ์อำเภอโคกโพธิ์ไชย
40160นาแพงอำเภอโคกโพธิ์ไชย
40160กุดเค้าอำเภอมัญจาคีรี
40160สวนหม่อนอำเภอมัญจาคีรี
40160หนองแปนอำเภอมัญจาคีรี
40160โพนเพ็กอำเภอมัญจาคีรี
40160คำแคนอำเภอมัญจาคีรี
40160นาข่าอำเภอมัญจาคีรี
40160นางามอำเภอมัญจาคีรี
40160ท่าศาลาอำเภอมัญจาคีรี
40170กระนวนอำเภอซำสูง
40170คำแมดอำเภอซำสูง
40170บ้านโนนอำเภอซำสูง
40170คูคำอำเภอซำสูง
40170ห้วยเตยอำเภอซำสูง
40170หนองโกอำเภอกระนวน
40170หนองกุงใหญ่อำเภอกระนวน
40170ห้วยโจดอำเภอกระนวน
40170ห้วยยางอำเภอกระนวน
40170บ้านฝางอำเภอกระนวน
40170ดูนสาดอำเภอกระนวน
40170หนองโนอำเภอกระนวน
40170น้ำอ้อมอำเภอกระนวน
40170หัวนาคำอำเภอกระนวน
40180บ้านแท่นอำเภอชนบท
40180ศรีบุญเรืองอำเภอชนบท
40180โนนพะยอมอำเภอชนบท
40180ปอแดงอำเภอชนบท
40180ชนบทอำเภอชนบท
40180กุดเพียขอมอำเภอชนบท
40180วังแสงอำเภอชนบท
40180ห้วยแกอำเภอชนบท
40190หนองสองห้องอำเภอหนองสองห้อง
40190คึมชาดอำเภอหนองสองห้อง
40190โนนธาตุอำเภอหนองสองห้อง
40190ตะกั่วป่าอำเภอหนองสองห้อง
40190สำโรงอำเภอหนองสองห้อง
40190หนองเม็กอำเภอหนองสองห้อง
40190ดอนดู่อำเภอหนองสองห้อง
40190ดงเค็งอำเภอหนองสองห้อง
40190หันโจดอำเภอหนองสองห้อง
40190ดอนดั่งอำเภอหนองสองห้อง
40190วังหินอำเภอหนองสองห้อง
40190หนองไผ่ล้อมอำเภอหนองสองห้อง
40210หนองเรืออำเภอหนองเรือ
40210บ้านเม็งอำเภอหนองเรือ
40210โนนทองอำเภอหนองเรือ
40210กุดกว้างอำเภอหนองเรือ
40210โนนทันอำเภอหนองเรือ
40210โนนสะอาดอำเภอหนองเรือ
40220สีชมพูอำเภอสีชมพู
40220ศรีสุขอำเภอสีชมพู
40220นาจานอำเภอสีชมพู
40220วังเพิ่มอำเภอสีชมพู
40220ซำยางอำเภอสีชมพู
40220หนองแดงอำเภอสีชมพู
40220ดงลานอำเภอสีชมพู
40220บริบูรณ์อำเภอสีชมพู
40220บ้านใหม่อำเภอสีชมพู
40220ภูห่านอำเภอสีชมพู
40230แวงน้อยอำเภอแวงน้อย
40230ก้านเหลืองอำเภอแวงน้อย
40230ท่านางแนวอำเภอแวงน้อย
40230ละหานนาอำเภอแวงน้อย
40230ท่าวัดอำเภอแวงน้อย
40230ทางขวางอำเภอแวงน้อย
40240บ้านกงอำเภอหนองเรือ
40240ยางคำอำเภอหนองเรือ
40240จระเข้อำเภอหนองเรือ
40240บ้านผืออำเภอหนองเรือ
40250โคกสูงอำเภออุบลรัตน์
40250บ้านดงอำเภออุบลรัตน์
40250เขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์
40250นาคำอำเภออุบลรัตน์
40250ศรีสุขสำราญอำเภออุบลรัตน์
40250ทุ่งโป่งอำเภออุบลรัตน์
40260ท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่น
40260ดอนหันอำเภอเมืองขอนแก่น
40270หนองบัวอำเภอบ้านฝาง
40270ป่าหวายนั่งอำเภอบ้านฝาง
40270โนนฆ้องอำเภอบ้านฝาง
40270บ้านเหล่าอำเภอบ้านฝาง
40270ป่ามะนาวอำเภอบ้านฝาง
40270บ้านฝางอำเภอบ้านฝาง
40270โคกงามอำเภอบ้านฝาง
40280เขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวาง
40280ดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวาง
40280นางิ้วอำเภอเขาสวนกวาง
40280โนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวาง
40280คำม่วงอำเภอเขาสวนกวาง
40290โนนหันอำเภอชุมแพ
40290นาหนองทุ่มอำเภอชุมแพ
40290หนองเขียดอำเภอชุมแพ
40290โนนสะอาดอำเภอชุมแพ
40310สะอาดอำเภอน้ำพอง
40310ม่วงหวานอำเภอน้ำพอง
40310กุดน้ำใสอำเภอน้ำพอง
40320พระยืนอำเภอพระยืน
40320พระบุอำเภอพระยืน
40320บ้านโต้นอำเภอพระยืน
40320หนองแวงอำเภอพระยืน
40320ขามป้อมอำเภอพระยืน
40330คอนฉิมอำเภอแวงใหญ่
40330ใหม่นาเพียงอำเภอแวงใหญ่
40330โนนทองอำเภอแวงใหญ่
40330แวงใหญ่อำเภอแวงใหญ่
40330โนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่
40340เปือยน้อยอำเภอเปือยน้อย
40340วังม่วงอำเภอเปือยน้อย
40340ขามป้อมอำเภอเปือยน้อย
40340สระแก้วอำเภอเปือยน้อย
40350โนนคอมอำเภอภูผาม่าน
40350นาฝายอำเภอภูผาม่าน
40350ภูผาม่านอำเภอภูผาม่าน
40350วังสวาบอำเภอภูผาม่าน
40350ห้วยม่วงอำเภอภูผาม่าน

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดขอนแก่น