รหัสไปรษณีย์ ตำบลวังปลาป้อม

รหัสไปรษณีย์ ตำบลวังปลาป้อม จังหวัดหนองบัวลำภู

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
39170วังปลาป้อมอำเภอนาวัง