รหัสไปรษณีย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
31000ห้วยราชอำเภอห้วยราช
31000สามแวงอำเภอห้วยราช
31000ตาเสาอำเภอห้วยราช
31000บ้านตะโกอำเภอห้วยราช
31000สนวนอำเภอห้วยราช
31000โคกเหล็กอำเภอห้วยราช
31000เมืองโพธิ์อำเภอห้วยราช
31000ห้วยราชาอำเภอห้วยราช
31000บ้านด่านอำเภอบ้านด่าน
31000ปราสาทอำเภอบ้านด่าน
31000วังเหนืออำเภอบ้านด่าน
31000โนนขวางอำเภอบ้านด่าน
31000ในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000อิสาณอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000เสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000บ้านบัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000สะแกโพรงอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000สวายจีกอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000บ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000พระครูอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000ถลุงเหล็กอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000หนองตาดอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000ลุมปุ๊กอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000สองห้องอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000บัวทองอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000ชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000หลักเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000สะแกซำอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000กลันทาอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000กระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31000เมืองฝางอำเภอเมืองบุรีรัมย์
31110นางรองอำเภอนางรอง
31110สะเดาอำเภอนางรอง
31110ชุมแสงอำเภอนางรอง
31110หนองโบสถ์อำเภอนางรอง
31110หนองกงอำเภอนางรอง
31110ถนนหักอำเภอนางรอง
31110หนองไทรอำเภอนางรอง
31110ก้านเหลืองอำเภอนางรอง
31110บ้านสิงห์อำเภอนางรอง
31110ลำไทรโยงอำเภอนางรอง
31110ทรัพย์พระยาอำเภอนางรอง
31110หนองยายพิมพ์อำเภอนางรอง
31110หัวถนนอำเภอนางรอง
31110ทุ่งแสงทองอำเภอนางรอง
31110หนองโสนอำเภอนางรอง
31110โนนสุวรรณอำเภอโนนสุวรรณ
31110ทุ่งจังหันอำเภอโนนสุวรรณ
31110โกรกแก้วอำเภอโนนสุวรรณ
31110ดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณ
31110ชำนิอำเภอชำนิ
31110หนองปล่องอำเภอชำนิ
31110เมืองยางอำเภอชำนิ
31110ช่อผกาอำเภอชำนิ
31110ละลวดอำเภอชำนิ
31110โคกสนวนอำเภอชำนิ
31110เจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
31110ตาเป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
31110อีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
31120พุทไธสงอำเภอพุทไธสง
31120มะเฟืองอำเภอพุทไธสง
31120บ้านจานอำเภอพุทไธสง
31120บ้านเป้าอำเภอพุทไธสง
31120บ้านแวงอำเภอพุทไธสง
31120บ้านยางอำเภอพุทไธสง
31120หายโศกอำเภอพุทไธสง
31120หนองแวงอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
31120ทองหลางอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
31120แดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
31120กู่สวนแตงอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
31120หนองเยืองอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
31130ลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศ
31130หนองคูอำเภอลำปลายมาศ
31130แสลงพันอำเภอลำปลายมาศ
31130ทะเมนชัยอำเภอลำปลายมาศ
31130ตลาดโพธิ์อำเภอลำปลายมาศ
31130หนองกะทิงอำเภอลำปลายมาศ
31130โคกกลางอำเภอลำปลายมาศ
31130โคกสะอาดอำเภอลำปลายมาศ
31130เมืองแฝกอำเภอลำปลายมาศ
31130บ้านยางอำเภอลำปลายมาศ
31130ผไทรินทร์อำเภอลำปลายมาศ
31130โคกล่ามอำเภอลำปลายมาศ
31130หินโคนอำเภอลำปลายมาศ
31130หนองบัวโคกอำเภอลำปลายมาศ
31130บุโพธิ์อำเภอลำปลายมาศ
31130หนองโดนอำเภอลำปลายมาศ
31140ประโคนชัยอำเภอประโคนชัย
31140แสลงโทนอำเภอประโคนชัย
31140บ้านไทรอำเภอประโคนชัย
31140ละเวี้ยอำเภอประโคนชัย
31140จรเข้มากอำเภอประโคนชัย
31140ปังกูอำเภอประโคนชัย
31140โคกย่างอำเภอประโคนชัย
31140โคกม้าอำเภอประโคนชัย
31140ไพศาลอำเภอประโคนชัย
31140ตะโกตาพิอำเภอประโคนชัย
31140เขาคอกอำเภอประโคนชัย
31140หนองบอนอำเภอประโคนชัย
31140โคกมะขามอำเภอประโคนชัย
31140โคกตูมอำเภอประโคนชัย
31140ประทัดบุอำเภอประโคนชัย
31140สี่เหลี่ยมอำเภอประโคนชัย
31150สตึกอำเภอสตึก
31150นิคมอำเภอสตึก
31150ทุ่งวังอำเภอสตึก
31150เมืองแกอำเภอสตึก
31150หนองใหญ่อำเภอสตึก
31150ร่อนทองอำเภอสตึก
31150ดอนมนต์อำเภอสตึก
31150ชุมแสงอำเภอสตึก
31150ท่าม่วงอำเภอสตึก
31150สะแกอำเภอสตึก
31150สนามชัยอำเภอสตึก
31150กระสังอำเภอสตึก
31150แคนดงอำเภอแคนดง
31150ดงพลองอำเภอแคนดง
31150สระบัวอำเภอแคนดง
31150หัวฝายอำเภอแคนดง
31160กระสังอำเภอกระสัง
31160ลำดวนอำเภอกระสัง
31160สองชั้นอำเภอกระสัง
31160สูงเนินอำเภอกระสัง
31160หนองเต็งอำเภอกระสัง
31160เมืองไผ่อำเภอกระสัง
31160ชุมแสงอำเภอกระสัง
31160บ้านปรืออำเภอกระสัง
31160ห้วยสำราญอำเภอกระสัง
31160กันทรารมย์อำเภอกระสัง
31160ศรีภูมิอำเภอกระสัง
31170ละหานทรายอำเภอละหานทราย
31170ตาจงอำเภอละหานทราย
31170สำโรงใหม่อำเภอละหานทราย
31170หนองแวงอำเภอละหานทราย
31170หนองตะครองอำเภอละหานทราย
31170โคกว่านอำเภอละหานทราย
31170ถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
31170ยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
31180บ้านกรวดอำเภอบ้านกรวด
31180โนนเจริญอำเภอบ้านกรวด
31180หนองไม้งามอำเภอบ้านกรวด
31180ปราสาทอำเภอบ้านกรวด
31180สายตะกูอำเภอบ้านกรวด
31180หินลาดอำเภอบ้านกรวด
31180บึงเจริญอำเภอบ้านกรวด
31180จันทบเพชรอำเภอบ้านกรวด
31180เขาดินเหนืออำเภอบ้านกรวด
31190หนองขมารอำเภอคูเมือง
31190คูเมืองอำเภอคูเมือง
31190ปะเคียบอำเภอคูเมือง
31190บ้านแพอำเภอคูเมือง
31190พรสำราญอำเภอคูเมือง
31190หินเหล็กไฟอำเภอคูเมือง
31190ตูมใหญ่อำเภอคูเมือง
31210หนองกี่อำเภอหนองกี่
31210เย้ยปราสาทอำเภอหนองกี่
31210เมืองไผ่อำเภอหนองกี่
31210ดอนอะรางอำเภอหนองกี่
31210โคกสว่างอำเภอหนองกี่
31210ทุ่งกระตาดพัฒนาอำเภอหนองกี่
31210ทุ่งกระเต็นอำเภอหนองกี่
31210ท่าโพธิ์ชัยอำเภอหนองกี่
31210โคกสูงอำเภอหนองกี่
31210บุกระสังอำเภอหนองกี่
31220ปะคำอำเภอปะคำ
31220ไทยเจริญอำเภอปะคำ
31220หนองบัวอำเภอปะคำ
31220โคกมะม่วงอำเภอปะคำ
31220หูทำนบอำเภอปะคำ
31230นาโพธิ์อำเภอนาโพธิ์
31230บ้านคูอำเภอนาโพธิ์
31230บ้านดู่อำเภอนาโพธิ์
31230ดอนกอกอำเภอนาโพธิ์
31230ศรีสว่างอำเภอนาโพธิ์
31240สระแก้วอำเภอหนองหงส์
31240ห้วยหินอำเภอหนองหงส์
31240ไทยสามัคคีอำเภอหนองหงส์
31240หนองชัยศรีอำเภอหนองหงส์
31240เสาเดียวอำเภอหนองหงส์
31240เมืองฝ้ายอำเภอหนองหงส์
31240สระทองอำเภอหนองหงส์
31250จันดุมอำเภอพลับพลาชัย
31250โคกขมิ้นอำเภอพลับพลาชัย
31250ป่าชันอำเภอพลับพลาชัย
31250สะเดาอำเภอพลับพลาชัย
31250สำโรงอำเภอพลับพลาชัย
31260โนนดินแดงอำเภอโนนดินแดง
31260ส้มป่อยอำเภอโนนดินแดง
31260ลำนางรองอำเภอโนนดินแดง

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดบุรีรัมย์