รหัสไปรษณีย์ 39170 ฝั่งแดง

รหัสไปรษณีย์ 39170 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน