รหัสไปรษณีย์ ตำบลหนองสวรรค์

รหัสไปรษณีย์ ตำบลหนองสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
39000หนองสวรรค์อำเภอเมืองหนองบัวลำภู