รหัสไปรษณีย์ ตำบลอุทัยสวรรค์

รหัสไปรษณีย์ ตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
39170อุทัยสวรรค์อำเภอนากลาง