รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครพนม

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครพนม ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
48000ในเมืองอำเภอเมืองนครพนม
48000หนองแสงอำเภอเมืองนครพนม
48000นาทรายอำเภอเมืองนครพนม
48000นาราชควายอำเภอเมืองนครพนม
48000กุรุคุอำเภอเมืองนครพนม
48000บ้านผึ้งอำเภอเมืองนครพนม
48000อาจสามารถอำเภอเมืองนครพนม
48000ขามเฒ่าอำเภอเมืองนครพนม
48000บ้านกลางอำเภอเมืองนครพนม
48000ท่าค้ออำเภอเมืองนครพนม
48000คำเตยอำเภอเมืองนครพนม
48000หนองญาติอำเภอเมืองนครพนม
48000ดงขวางอำเภอเมืองนครพนม
48000วังตามัวอำเภอเมืองนครพนม
48000โพธิ์ตากอำเภอเมืองนครพนม
48110ธาตุพนมอำเภอธาตุพนม
48110ฝั่งแดงอำเภอธาตุพนม
48110โพนแพงอำเภอธาตุพนม
48110พระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนม
48110นาถ่อนอำเภอธาตุพนม
48110แสนพันอำเภอธาตุพนม
48110ดอนนางหงส์อำเภอธาตุพนม
48110น้ำก่ำอำเภอธาตุพนม
48110อุ่มเหม้าอำเภอธาตุพนม
48110นาหนาดอำเภอธาตุพนม
48110กุดฉิมอำเภอธาตุพนม
48110ธาตุพนมเหนืออำเภอธาตุพนม
48120ท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทน
48120โนนตาลอำเภอท่าอุเทน
48120ท่าจำปาอำเภอท่าอุเทน
48120ไชยบุรีอำเภอท่าอุเทน
48120พนอมอำเภอท่าอุเทน
48120พะทายอำเภอท่าอุเทน
48120เวินพระบาทอำเภอท่าอุเทน
48120รามราชอำเภอท่าอุเทน
48120หนองเทาอำเภอท่าอุเทน
48130วังยางอำเภอวังยาง
48130โคกสีอำเภอวังยาง
48130ยอดชาดอำเภอวังยาง
48130หนองโพธิ์อำเภอวังยาง
48130นาแกอำเภอนาแก
48130พระซองอำเภอนาแก
48130หนองสังข์อำเภอนาแก
48130นาคู่อำเภอนาแก
48130พิมานอำเภอนาแก
48130พุ่มแกอำเภอนาแก
48130ก้านเหลืองอำเภอนาแก
48130หนองบ่ออำเภอนาแก
48130นาเลียงอำเภอนาแก
48130บ้านแก้งอำเภอนาแก
48130คำพี้อำเภอนาแก
48130สีชมพูอำเภอนาแก
48140นาทมอำเภอนาทม
48140หนองซนอำเภอนาทม
48140ดอนเตยอำเภอนาทม
48140บ้านแพงอำเภอบ้านแพง
48140ไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพง
48140โพนทองอำเภอบ้านแพง
48140หนองแวงอำเภอบ้านแพง
48140นางัวอำเภอบ้านแพง
48140นาเขอำเภอบ้านแพง
48150ศรีสงครามอำเภอศรีสงคราม
48150นาเดื่ออำเภอศรีสงคราม
48150บ้านเอื้องอำเภอศรีสงคราม
48150สามผงอำเภอศรีสงคราม
48150ท่าบ่อสงครามอำเภอศรีสงคราม
48150บ้านข่าอำเภอศรีสงคราม
48150นาคำอำเภอศรีสงคราม
48150โพนสว่างอำเภอศรีสงคราม
48150หาดแพงอำเภอศรีสงคราม
48160ปลาปากอำเภอปลาปาก
48160หนองฮีอำเภอปลาปาก
48160กุตาไก้อำเภอปลาปาก
48160โคกสว่างอำเภอปลาปาก
48160โคกสูงอำเภอปลาปาก
48160มหาชัยอำเภอปลาปาก
48160นามะเขืออำเภอปลาปาก
48160หนองเทาใหญ่อำเภอปลาปาก
48170เรณูอำเภอเรณูนคร
48170โพนทองอำเภอเรณูนคร
48170ท่าลาดอำเภอเรณูนคร
48170นางามอำเภอเรณูนคร
48170โคกหินแฮ่อำเภอเรณูนคร
48170หนองย่างชิ้นอำเภอเรณูนคร
48170เรณูใต้อำเภอเรณูนคร
48170นาขามอำเภอเรณูนคร
48180นาหว้าอำเภอนาหว้า
48180นางัวอำเภอนาหว้า
48180บ้านเสียวอำเภอนาหว้า
48180นาคูณใหญ่อำเภอนาหว้า
48180เหล่าพัฒนาอำเภอนาหว้า
48180ท่าเรืออำเภอนาหว้า
48190โพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์
48190นาหัวบ่ออำเภอโพนสวรรค์
48190นาขมิ้นอำเภอโพนสวรรค์
48190โพนบกอำเภอโพนสวรรค์
48190บ้านค้ออำเภอโพนสวรรค์
48190โพนจานอำเภอโพนสวรรค์
48190นาในอำเภอโพนสวรรค์

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดนครพนม