รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเลย

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเลย ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
42000กุดป่องอำเภอเมืองเลย
42000เมืองอำเภอเมืองเลย
42000กกดู่อำเภอเมืองเลย
42000น้ำหมานอำเภอเมืองเลย
42000เสี้ยวอำเภอเมืองเลย
42000นาอานอำเภอเมืองเลย
42000นาโป่งอำเภอเมืองเลย
42000นาดินดำอำเภอเมืองเลย
42000น้ำสวยอำเภอเมืองเลย
42000ชัยพฤกษ์อำเภอเมืองเลย
42000นาแขมอำเภอเมืองเลย
42000กกทองอำเภอเมืองเลย
42100นาอ้ออำเภอเมืองเลย
42100ศรีสองรักอำเภอเมืองเลย
42110เชียงคานอำเภอเชียงคาน
42110ธาตุอำเภอเชียงคาน
42110นาซ่าวอำเภอเชียงคาน
42110เขาแก้วอำเภอเชียงคาน
42110ปากตมอำเภอเชียงคาน
42110บุฮมอำเภอเชียงคาน
42110จอมศรีอำเภอเชียงคาน
42110หาดทรายขาวอำเภอเชียงคาน
42120ด่านซ้ายอำเภอด่านซ้าย
42120ปากหมันอำเภอด่านซ้าย
42120นาดีอำเภอด่านซ้าย
42120โคกงามอำเภอด่านซ้าย
42120โพนสูงอำเภอด่านซ้าย
42120อิปุ่มอำเภอด่านซ้าย
42120กกสะทอนอำเภอด่านซ้าย
42120โป่งอำเภอด่านซ้าย
42120วังยาวอำเภอด่านซ้าย
42120นาหออำเภอด่านซ้าย
42130หนองงิ้วอำเภอวังสะพุง
42130ปากปวนอำเภอวังสะพุง
42130ผาน้อยอำเภอวังสะพุง
42130ผาบิ้งอำเภอวังสะพุง
42130เขาหลวงอำเภอวังสะพุง
42130โคกขมิ้นอำเภอวังสะพุง
42130ศรีสงครามอำเภอวังสะพุง
42130วังสะพุงอำเภอวังสะพุง
42130ทรายขาวอำเภอวังสะพุง
42130หนองหญ้าปล้องอำเภอวังสะพุง
42140ท่าลี่อำเภอท่าลี่
42140หนองผืออำเภอท่าลี่
42140อาฮีอำเภอท่าลี่
42140น้ำแคมอำเภอท่าลี่
42140โคกใหญ่อำเภอท่าลี่
42140น้ำทูนอำเภอท่าลี่
42150ปากชมอำเภอปากชม
42150เชียงกลมอำเภอปากชม
42150หาดคัมภีร์อำเภอปากชม
42150ห้วยบ่อซืนอำเภอปากชม
42150ห้วยพิชัยอำเภอปากชม
42150ชมเจริญอำเภอปากชม
42160หนองบัวอำเภอภูเรือ
42160ท่าศาลาอำเภอภูเรือ
42160ร่องจิกอำเภอภูเรือ
42160ปลาบ่าอำเภอภูเรือ
42160ลาดค่างอำเภอภูเรือ
42160สานตมอำเภอภูเรือ
42170นาแห้วอำเภอนาแห้ว
42170แสงภาอำเภอนาแห้ว
42170นาพึงอำเภอนาแห้ว
42170นามาลาอำเภอนาแห้ว
42170เหล่ากอหกอำเภอนาแห้ว
42180ศรีฐานอำเภอภูกระดึง
42180ผานกเค้าอำเภอภูกระดึง
42180ภูกระดึงอำเภอภูกระดึง
42180ห้วยส้มอำเภอภูกระดึง
42190หนองหินอำเภอหนองหิน
42190ตาดข่าอำเภอหนองหิน
42190ปวนพุอำเภอหนองหิน
42210นาด้วงอำเภอนาด้วง
42210นาดอกคำอำเภอนาด้วง
42210ท่าสะอาดอำเภอนาด้วง
42210ท่าสวรรค์อำเภอนาด้วง
42220เอราวัณอำเภอเอราวัณ
42220ผาอินทร์แปลงอำเภอเอราวัณ
42220ผาสามยอดอำเภอเอราวัณ
42220ทรัพย์ไพวัลย์อำเภอเอราวัณ
42230ภูหออำเภอภูหลวง
42230หนองคันอำเภอภูหลวง
42230ห้วยสีเสียดอำเภอภูหลวง
42230เลยวังไสย์อำเภอภูหลวง
42230แก่งศรีภูมิอำเภอภูหลวง
42240ผาขาวอำเภอผาขาว
42240ท่าช้างคล้องอำเภอผาขาว
42240โนนปอแดงอำเภอผาขาว
42240โนนป่าซางอำเภอผาขาว
42240บ้านเพิ่มอำเภอผาขาว

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดเลย