รหัสไปรษณีย์ 39000 บ้านพร้าว

รหัสไปรษณีย์ 39000 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1พร้าว39000
2หน39000
3โคกม่วย39000
4ป่าคา39000
5บก39000
6โนนเรียง39000
7ศรีสุข39000
8โนนสูง39000
9พันดอน39000
10ห้วยค้อ39000
11หัวขัว39000
12โนนสำราญ39000
13นาล้อม39000
14ท่าโพธิ์ชัย39000
15ใหม่วังทอง39000