รหัสไปรษณีย์ 39270 ดงมะไฟ

รหัสไปรษณีย์ 39270 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน