รหัสไปรษณีย์ ตำบลโนนสัง

รหัสไปรษณีย์ ตำบลโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
39140โนนสังอำเภอโนนสัง