รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
46000ดอนจานอำเภอดอนจาน
46000สะอาดไชยศรีอำเภอดอนจาน
46000ดงพยุงอำเภอดอนจาน
46000ม่วงนาอำเภอดอนจาน
46000นาจำปาอำเภอดอนจาน
46000กาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000เหนืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000หลุบอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000ไผ่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000ลำปาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000ลำพานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000เชียงเครืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000บึงวิชัยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000ห้วยโพธิ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000ภูปออำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000ภูดินอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000หนองกุงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000กลางหมื่นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000ขมิ้นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000โพนทองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000นาจารย์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46000ลำคลองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
46110บัวขาวอำเภอกุฉินารายณ์
46110แจนแลนอำเภอกุฉินารายณ์
46110เหล่าใหญ่อำเภอกุฉินารายณ์
46110จุมจังอำเภอกุฉินารายณ์
46110เหล่าไฮงามอำเภอกุฉินารายณ์
46110กุดหว้าอำเภอกุฉินารายณ์
46110สามขาอำเภอกุฉินารายณ์
46110นาขามอำเภอกุฉินารายณ์
46110หนองห้างอำเภอกุฉินารายณ์
46110นาโกอำเภอกุฉินารายณ์
46110สมสะอาดอำเภอกุฉินารายณ์
46110กุดค้าวอำเภอกุฉินารายณ์
46120ยางตลาดอำเภอยางตลาด
46120หัวงัวอำเภอยางตลาด
46120อุ่มเม่าอำเภอยางตลาด
46120บัวบานอำเภอยางตลาด
46120เว่ออำเภอยางตลาด
46120อิตื้ออำเภอยางตลาด
46120หัวนาคำอำเภอยางตลาด
46120หนองอิเฒ่าอำเภอยางตลาด
46120ดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาด
46120นาเชือกอำเภอยางตลาด
46120คลองขามอำเภอยางตลาด
46120เขาพระนอนอำเภอยางตลาด
46120นาดีอำเภอยางตลาด
46120โนนสูงอำเภอยางตลาด
46120หนองตอกแป้นอำเภอยางตลาด
46130ฆ้องชัยพัฒนาอำเภอฆ้องชัย
46130เหล่ากลางอำเภอฆ้องชัย
46130โคกสะอาดอำเภอฆ้องชัย
46130โนนศิลาเลิงอำเภอฆ้องชัย
46130ลำชีอำเภอฆ้องชัย
46130กมลาไสยอำเภอกมลาไสย
46130หลักเมืองอำเภอกมลาไสย
46130โพนงามอำเภอกมลาไสย
46130ดงลิงอำเภอกมลาไสย
46130ธัญญาอำเภอกมลาไสย
46130หนองแปนอำเภอกมลาไสย
46130เจ้าท่าอำเภอกมลาไสย
46130โคกสมบูรณ์อำเภอกมลาไสย
46140ภูสิงห์อำเภอสหัสขันธ์
46140สหัสขันธ์อำเภอสหัสขันธ์
46140นามะเขืออำเภอสหัสขันธ์
46140โนนศิลาอำเภอสหัสขันธ์
46140นิคมอำเภอสหัสขันธ์
46140โนนแหลมทองอำเภอสหัสขันธ์
46140โนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์
46140โนนน้ำเกลี้ยงอำเภอสหัสขันธ์
46150สมเด็จอำเภอสมเด็จ
46150หนองแวงอำเภอสมเด็จ
46150แซงบาดาลอำเภอสมเด็จ
46150มหาไชยอำเภอสมเด็จ
46150หมูม่นอำเภอสมเด็จ
46150ผาเสวยอำเภอสมเด็จ
46150ศรีสมเด็จอำเภอสมเด็จ
46150ลำห้วยหลัวอำเภอสมเด็จ
46160นาคูอำเภอนาคู
46160สายนาวังอำเภอนาคู
46160โนนนาจานอำเภอนาคู
46160บ่อแก้วอำเภอนาคู
46160ภูแล่นช้างอำเภอนาคู
46160คุ้มเก่าอำเภอเขาวง
46160สงเปลือยอำเภอเขาวง
46160หนองผืออำเภอเขาวง
46160กุดสิมคุ้มใหม่อำเภอเขาวง
46160สระพังทองอำเภอเขาวง
46160กุดปลาค้าวอำเภอเขาวง
46170ห้วยเม็กอำเภอห้วยเม็ก
46170คำใหญ่อำเภอห้วยเม็ก
46170กุดโดนอำเภอห้วยเม็ก
46170บึงนาเรียงอำเภอห้วยเม็ก
46170หัวหินอำเภอห้วยเม็ก
46170พิมูลอำเภอห้วยเม็ก
46170คำเหมือดแก้วอำเภอห้วยเม็ก
46170โนนสะอาดอำเภอห้วยเม็ก
46170ทรายทองอำเภอห้วยเม็ก
46180สำราญอำเภอสามชัย
46180สำราญใต้อำเภอสามชัย
46180คำสร้างเที่ยงอำเภอสามชัย
46180หนองช้างอำเภอสามชัย
46180ทุ่งคลองอำเภอคำม่วง
46180โพนอำเภอคำม่วง
46180ดินจี่อำเภอคำม่วง
46180นาบอนอำเภอคำม่วง
46180นาทันอำเภอคำม่วง
46180เนินยางอำเภอคำม่วง
46190ท่าคันโทอำเภอท่าคันโท
46190กุงเก่าอำเภอท่าคันโท
46190ยางอู้มอำเภอท่าคันโท
46190กุดจิกอำเภอท่าคันโท
46190นาตาลอำเภอท่าคันโท
46190ดงสมบูรณ์อำเภอท่าคันโท
46210ร่องคำอำเภอร่องคำ
46210สามัคคีอำเภอร่องคำ
46210เหล่าอ้อยอำเภอร่องคำ
46220หนองบัวอำเภอหนองกุงศรี
46220โคกเครืออำเภอหนองกุงศรี
46220หนองสรวงอำเภอหนองกุงศรี
46220เสาเล้าอำเภอหนองกุงศรี
46220หนองใหญ่อำเภอหนองกุงศรี
46220ดงมูลอำเภอหนองกุงศรี
46220ลำหนองแสนอำเภอหนองกุงศรี
46220หนองหินอำเภอหนองกุงศรี
46220หนองกุงศรีอำเภอหนองกุงศรี
46230นามนอำเภอนามน
46230ยอดแกงอำเภอนามน
46230สงเปลือยอำเภอนามน
46230หลักเหลี่ยมอำเภอนามน
46230หนองบัวอำเภอนามน
46240คำบงอำเภอห้วยผึ้ง
46240ไค้นุ่นอำเภอห้วยผึ้ง
46240นิคมห้วยผึ้งอำเภอห้วยผึ้ง
46240หนองอีบุตรอำเภอห้วยผึ้ง

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดกาฬสินธุ์