รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
34000ในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี
34000หัวเรืออำเภอเมืองอุบลราชธานี
34000หนองขอนอำเภอเมืองอุบลราชธานี
34000ปทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
34000ขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานี
34000แจระแมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
34000หนองบ่ออำเภอเมืองอุบลราชธานี
34000ไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลราชธานี
34000กระโสบอำเภอเมืองอุบลราชธานี
34000กุดลาดอำเภอเมืองอุบลราชธานี
34000ขี้เหล็กอำเภอเมืองอุบลราชธานี
34000ปะอาวอำเภอเมืองอุบลราชธานี
34000ดอนมดแดงอำเภอดอนมดแดง
34000เหล่าแดงอำเภอดอนมดแดง
34000ท่าเมืองอำเภอดอนมดแดง
34000คำไฮใหญ่อำเภอดอนมดแดง
34000เหล่าเสือโก้กอำเภอเหล่าเสือโก้ก
34000โพนเมืองอำเภอเหล่าเสือโก้ก
34000แพงใหญ่อำเภอเหล่าเสือโก้ก
34000หนองบกอำเภอเหล่าเสือโก้ก
34110พิบูลอำเภอพิบูลมังสาหาร
34110กุดชมภูอำเภอพิบูลมังสาหาร
34110ดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหาร
34110ทรายมูลอำเภอพิบูลมังสาหาร
34110นาโพธิ์อำเภอพิบูลมังสาหาร
34110โนนกลางอำเภอพิบูลมังสาหาร
34110โพธิ์ไทรอำเภอพิบูลมังสาหาร
34110โพธิ์ศรีอำเภอพิบูลมังสาหาร
34110ระเวอำเภอพิบูลมังสาหาร
34110ไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหาร
34110หนองบัวฮีอำเภอพิบูลมังสาหาร
34110อ่างศิลาอำเภอพิบูลมังสาหาร
34110โนนกาหลงอำเภอพิบูลมังสาหาร
34110บ้านแขมอำเภอพิบูลมังสาหาร
34130ขุหลุอำเภอตระการพืชผล
34130กระเดียนอำเภอตระการพืชผล
34130เกษมอำเภอตระการพืชผล
34130กุศกรอำเภอตระการพืชผล
34130ขามเปี้ยอำเภอตระการพืชผล
34130คอนสายอำเภอตระการพืชผล
34130โคกจานอำเภอตระการพืชผล
34130นาพินอำเภอตระการพืชผล
34130นาสะไมอำเภอตระการพืชผล
34130โนนกุงอำเภอตระการพืชผล
34130ตระการอำเภอตระการพืชผล
34130ตากแดดอำเภอตระการพืชผล
34130ไหล่ทุ่งอำเภอตระการพืชผล
34130เป้าอำเภอตระการพืชผล
34130เซเป็ดอำเภอตระการพืชผล
34130สะพืออำเภอตระการพืชผล
34130หนองเต่าอำเภอตระการพืชผล
34130ถ้ำแข้อำเภอตระการพืชผล
34130ท่าหลวงอำเภอตระการพืชผล
34130ห้วยฝ้ายพัฒนาอำเภอตระการพืชผล
34130กุดยาลวนอำเภอตระการพืชผล
34130บ้านแดงอำเภอตระการพืชผล
34130คำเจริญอำเภอตระการพืชผล
34140ม่วงสามสิบอำเภอม่วงสามสิบ
34140เหล่าบกอำเภอม่วงสามสิบ
34140ดุมใหญ่อำเภอม่วงสามสิบ
34140หนองช้างใหญ่อำเภอม่วงสามสิบ
34140หนองเมืองอำเภอม่วงสามสิบ
34140เตยอำเภอม่วงสามสิบ
34140ยางสักกระโพหลุ่มอำเภอม่วงสามสิบ
34140หนองไข่นกอำเภอม่วงสามสิบ
34140หนองเหล่าอำเภอม่วงสามสิบ
34140หนองฮางอำเภอม่วงสามสิบ
34140ยางโยภาพอำเภอม่วงสามสิบ
34140ไผ่ใหญ่อำเภอม่วงสามสิบ
34140นาเลิงอำเภอม่วงสามสิบ
34140โพนแพงอำเภอม่วงสามสิบ
34150เขื่องในอำเภอเขื่องใน
34150สร้างถ่ออำเภอเขื่องใน
34150ค้อทองอำเภอเขื่องใน
34150ก่อเอ้อำเภอเขื่องใน
34150หัวดอนอำเภอเขื่องใน
34150ชีทวนอำเภอเขื่องใน
34150ท่าไหอำเภอเขื่องใน
34150นาคำใหญ่อำเภอเขื่องใน
34150แดงหม้ออำเภอเขื่องใน
34150ธาตุน้อยอำเภอเขื่องใน
34150ยางขี้นกอำเภอเขื่องใน
34150ศรีสุขอำเภอเขื่องใน
34150สหธาตุอำเภอเขื่องใน
34150หนองเหล่าอำเภอเขื่องใน
34160เมืองเดชอำเภอเดชอุดม
34160นาส่วงอำเภอเดชอุดม
34160นาเจริญอำเภอเดชอุดม
34160ทุ่งเทิงอำเภอเดชอุดม
34160สมสะอาดอำเภอเดชอุดม
34160กุดประทายอำเภอเดชอุดม
34160ตบหูอำเภอเดชอุดม
34160กลางอำเภอเดชอุดม
34160แก้งอำเภอเดชอุดม
34160ท่าโพธิ์ศรีอำเภอเดชอุดม
34160บัวงามอำเภอเดชอุดม
34160คำครั่งอำเภอเดชอุดม
34160นากระแซงอำเภอเดชอุดม
34160โพนงามอำเภอเดชอุดม
34160ป่าโมงอำเภอเดชอุดม
34160โนนสมบูรณ์อำเภอเดชอุดม
34160หนองอ้มอำเภอทุ่งศรีอุดม
34160นาเกษมอำเภอทุ่งศรีอุดม
34160กุดเรืออำเภอทุ่งศรีอุดม
34160โคกชำแระอำเภอทุ่งศรีอุดม
34160นาห่อมอำเภอทุ่งศรีอุดม
34160นาเยียอำเภอนาเยีย
34160นาดีอำเภอนาเยีย
34160นาเรืองอำเภอนาเยีย
34170เขมราฐอำเภอเขมราฐ
34170ขามป้อมอำเภอเขมราฐ
34170เจียดอำเภอเขมราฐ
34170หนองผืออำเภอเขมราฐ
34170นาแวงอำเภอเขมราฐ
34170แก้งเหนืออำเภอเขมราฐ
34170หนองนกทาอำเภอเขมราฐ
34170หนองสิมอำเภอเขมราฐ
34170หัวนาอำเภอเขมราฐ
34170นาตาลอำเภอนาตาล
34170พะลานอำเภอนาตาล
34170กองโพนอำเภอนาตาล
34170พังเคนอำเภอนาตาล
34190วารินชำราบอำเภอวารินชำราบ
34190ธาตุอำเภอวารินชำราบ
34190โนนโหนนอำเภอวารินชำราบ
34190คูเมืองอำเภอวารินชำราบ
34190สระสมิงอำเภอวารินชำราบ
34190คำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบ
34190คำขวางอำเภอวารินชำราบ
34190โพธิ์ใหญ่อำเภอวารินชำราบ
34190แสนสุขอำเภอวารินชำราบ
34190หนองกินเพลอำเภอวารินชำราบ
34190โนนผึ้งอำเภอวารินชำราบ
34190เมืองศรีไคอำเภอวารินชำราบ
34190บุ่งไหมอำเภอวารินชำราบ
34190แก่งโดมอำเภอสว่างวีระวงศ์
34190ท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงศ์
34190บุ่งมะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์
34190สว่างอำเภอสว่างวีระวงศ์
34220โขงเจียมอำเภอโขงเจียม
34220ห้วยยางอำเภอโขงเจียม
34220นาโพธิ์กลางอำเภอโขงเจียม
34220หนองแสงใหญ่อำเภอโขงเจียม
34220ห้วยไผ่อำเภอโขงเจียม
34230โพนงามอำเภอบุณฑริก
34230ห้วยข่าอำเภอบุณฑริก
34230คอแลนอำเภอบุณฑริก
34230นาโพธิ์อำเภอบุณฑริก
34230หนองสะโนอำเภอบุณฑริก
34230โนนค้ออำเภอบุณฑริก
34230บัวงามอำเภอบุณฑริก
34230บ้านแมดอำเภอบุณฑริก
34250นาคำอำเภอศรีเมืองใหม่
34250แก้งกอกอำเภอศรีเมืองใหม่
34250เอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่
34250วารินอำเภอศรีเมืองใหม่
34250ลาดควายอำเภอศรีเมืองใหม่
34250สงยางอำเภอศรีเมืองใหม่
34250ตะบ่ายอำเภอศรีเมืองใหม่
34250คำไหลอำเภอศรีเมืองใหม่
34250หนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่
34250นาเลินอำเภอศรีเมืองใหม่
34250ดอนใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่
34260โซงอำเภอน้ำยืน
34260ยางอำเภอน้ำยืน
34260โดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืน
34260บุเปือยอำเภอน้ำยืน
34260สีวิเชียรอำเภอน้ำยืน
34260ยางใหญ่อำเภอน้ำยืน
34260เก่าขามอำเภอน้ำยืน
34260ตาเกาอำเภอน้ำขุ่น
34260ไพบูลย์อำเภอน้ำขุ่น
34260ขี้เหล็กอำเภอน้ำขุ่น
34260โคกสะอาดอำเภอน้ำขุ่น
34270ข้าวปุ้นอำเภอกุดข้าวปุ้น
34270โนนสวางอำเภอกุดข้าวปุ้น
34270แก่งเค็งอำเภอกุดข้าวปุ้น
34270กาบินอำเภอกุดข้าวปุ้น
34270หนองทันน้ำอำเภอกุดข้าวปุ้น
34280นาจะหลวยอำเภอนาจะหลวย
34280โนนสมบูรณ์อำเภอนาจะหลวย
34280พรสวรรค์อำเภอนาจะหลวย
34280บ้านตูมอำเภอนาจะหลวย
34280โสกแสงอำเภอนาจะหลวย
34280โนนสวรรค์อำเภอนาจะหลวย
34310ท่าลาดอำเภอวารินชำราบ
34310บุ่งหวายอำเภอวารินชำราบ
34310ห้วยขะยุงอำเภอวารินชำราบ
34320บ้านไทยอำเภอเขื่องใน
34320บ้านกอกอำเภอเขื่องใน
34320กลางใหญ่อำเภอเขื่องใน
34320โนนรังอำเภอเขื่องใน
34330ตาลสุมอำเภอตาลสุม
34330สำโรงอำเภอตาลสุม
34330จิกเทิงอำเภอตาลสุม
34330หนองกุงอำเภอตาลสุม
34330นาคายอำเภอตาลสุม
34330คำหว้าอำเภอตาลสุม
34340โพธิ์ไทรอำเภอโพธิ์ไทร
34340ม่วงใหญ่อำเภอโพธิ์ไทร
34340สำโรงอำเภอโพธิ์ไทร
34340สองคอนอำเภอโพธิ์ไทร
34340สารภีอำเภอโพธิ์ไทร
34340เหล่างามอำเภอโพธิ์ไทร
34350คันไร่อำเภอสิรินธร
34350ช่องเม็กอำเภอสิรินธร
34350โนนก่ออำเภอสิรินธร
34350นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยอำเภอสิรินธร
34350ฝางคำอำเภอสิรินธร
34350คำเขื่อนแก้วอำเภอสิรินธร
34360สำโรงอำเภอสำโรง
34360โคกก่องอำเภอสำโรง
34360หนองไฮอำเภอสำโรง
34360ค้อน้อยอำเภอสำโรง
34360โนนกาเล็นอำเภอสำโรง
34360โคกสว่างอำเภอสำโรง
34360โนนกลางอำเภอสำโรง
34360บอนอำเภอสำโรง
34360ขามป้อมอำเภอสำโรง

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดอุบลราชธานี