รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุดรธานี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุดรธานี ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
41000หมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานี
41000นิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานี
41000บ้านขาวอำเภอเมืองอุดรธานี
41000หนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานี
41000บ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานี
41000หมูม่นอำเภอเมืองอุดรธานี
41000เชียงยืนอำเภอเมืองอุดรธานี
41000หนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานี
41000กุดสระอำเภอเมืองอุดรธานี
41000นาดีอำเภอเมืองอุดรธานี
41000บ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานี
41000เชียงพิณอำเภอเมืองอุดรธานี
41000สามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานี
41000หนองไฮอำเภอเมืองอุดรธานี
41000นาข่าอำเภอเมืองอุดรธานี
41000บ้านจั่นอำเภอเมืองอุดรธานี
41000หนองขอนกว้างอำเภอเมืองอุดรธานี
41000โคกสะอาดอำเภอเมืองอุดรธานี
41000นากว้างอำเภอเมืองอุดรธานี
41110ตูมใต้อำเภอกุมภวาปี
41110เวียงคำอำเภอกุมภวาปี
41110แชแลอำเภอกุมภวาปี
41110เชียงแหวอำเภอกุมภวาปี
41110ห้วยเกิ้งอำเภอกุมภวาปี
41110สีอออำเภอกุมภวาปี
41110ท่าลี่อำเภอกุมภวาปี
41110กุมภวาปีอำเภอกุมภวาปี
41110หนองหว้าอำเภอกุมภวาปี
41110นาม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
41110ห้วยสามพาดอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
41110อุ่มจานอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
41130หนองหานอำเภอหนองหาน
41130หนองเม็กอำเภอหนองหาน
41130พังงูอำเภอหนองหาน
41130สะแบงอำเภอหนองหาน
41130สร้อยพร้าวอำเภอหนองหาน
41130โพนงามอำเภอหนองหาน
41130ผักตบอำเภอหนองหาน
41130หนองไผ่อำเภอหนองหาน
41130ดอนหายโศกอำเภอหนองหาน
41130บ้านแดงอำเภอพิบูลย์รักษ์
41130นาทรายอำเภอพิบูลย์รักษ์
41130ดอนกลอยอำเภอพิบูลย์รักษ์
41130บ้านจีตอำเภอกู่แก้ว
41130โนนทองอินทร์อำเภอกู่แก้ว
41130ค้อใหญ่อำเภอกู่แก้ว
41130คอนสายอำเภอกู่แก้ว
41150เพ็ญอำเภอเพ็ญ
41150บ้านธาตุอำเภอเพ็ญ
41150นาพู่อำเภอเพ็ญ
41150เชียงหวางอำเภอเพ็ญ
41150สุมเส้าอำเภอเพ็ญ
41150นาบัวอำเภอเพ็ญ
41150บ้านเหล่าอำเภอเพ็ญ
41150จอมศรีอำเภอเพ็ญ
41150เตาไหอำเภอเพ็ญ
41150โคกกลางอำเภอเพ็ญ
41150สร้างแป้นอำเภอเพ็ญ
41160บ้านผืออำเภอบ้านผือ
41160หายโศกอำเภอบ้านผือ
41160เขือน้ำอำเภอบ้านผือ
41160คำบงอำเภอบ้านผือ
41160โนนทองอำเภอบ้านผือ
41160ข้าวสารอำเภอบ้านผือ
41160จำปาโมงอำเภอบ้านผือ
41160กลางใหญ่อำเภอบ้านผือ
41160เมืองพานอำเภอบ้านผือ
41160คำด้วงอำเภอบ้านผือ
41160หนองหัวคูอำเภอบ้านผือ
41160บ้านค้ออำเภอบ้านผือ
41160หนองแวงอำเภอบ้านผือ
41190ศรีสุทโธอำเภอบ้านดุง
41190บ้านดุงอำเภอบ้านดุง
41190ดงเย็นอำเภอบ้านดุง
41190โพนสูงอำเภอบ้านดุง
41190อ้อมกออำเภอบ้านดุง
41190บ้านจันทน์อำเภอบ้านดุง
41190บ้านชัยอำเภอบ้านดุง
41190นาไหมอำเภอบ้านดุง
41190ถ่อนนาลับอำเภอบ้านดุง
41190วังทองอำเภอบ้านดุง
41190บ้านม่วงอำเภอบ้านดุง
41190บ้านตาดอำเภอบ้านดุง
41190นาคำอำเภอบ้านดุง
41210นางัวอำเภอน้ำโสม
41210น้ำโสมอำเภอน้ำโสม
41210หนองแวงอำเภอน้ำโสม
41210บ้านหยวกอำเภอน้ำโสม
41210โสมเยี่ยมอำเภอน้ำโสม
41210ศรีสำราญอำเภอน้ำโสม
41210สามัคคีอำเภอน้ำโสม
41220หนองอ้ออำเภอหนองวัวซอ
41220อูบมุงอำเภอหนองวัวซอ
41220กุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอ
41220โนนหวายอำเภอหนองวัวซอ
41230ศรีธาตุอำเภอศรีธาตุ
41230จำปีอำเภอศรีธาตุ
41230บ้านโปร่งอำเภอศรีธาตุ
41230หัวนาคำอำเภอศรีธาตุ
41230หนองนกเขียนอำเภอศรีธาตุ
41230นายูงอำเภอศรีธาตุ
41230ตาดทองอำเภอศรีธาตุ
41240โนนสะอาดอำเภอโนนสะอาด
41240บุ่งแก้วอำเภอโนนสะอาด
41240โพธิ์ศรีสำราญอำเภอโนนสะอาด
41240ทมนางามอำเภอโนนสะอาด
41240หนองกุงศรีอำเภอโนนสะอาด
41240โคกกลางอำเภอโนนสะอาด
41250กุดจับอำเภอกุดจับ
41250ปะโคอำเภอกุดจับ
41250ขอนยูงอำเภอกุดจับ
41250เชียงเพ็งอำเภอกุดจับ
41250สร้างก่ออำเภอกุดจับ
41250เมืองเพียอำเภอกุดจับ
41250ตาลเลียนอำเภอกุดจับ
41260สร้างคอมอำเภอสร้างคอม
41260เชียงดาอำเภอสร้างคอม
41260บ้านยวดอำเภอสร้างคอม
41260บ้านโคกอำเภอสร้างคอม
41260นาสะอาดอำเภอสร้างคอม
41260บ้านหินโงมอำเภอสร้างคอม
41280หนองกุงทับม้าอำเภอวังสามหมอ
41280หนองหญ้าไซอำเภอวังสามหมอ
41280บะยาวอำเภอวังสามหมอ
41280ผาสุกอำเภอวังสามหมอ
41280คำโคกสูงอำเภอวังสามหมอ
41280วังสามหมออำเภอวังสามหมอ
41290ไชยวานอำเภอไชยวาน
41290หนองหลักอำเภอไชยวาน
41290คำเลาะอำเภอไชยวาน
41290โพนสูงอำเภอไชยวาน
41310ทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝน
41310ทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝน
41310นาชุมแสงอำเภอทุ่งฝน
41310นาทมอำเภอทุ่งฝน
41320บ้านเชียงอำเภอหนองหาน
41320บ้านยาอำเภอหนองหาน
41320หนองสระปลาอำเภอหนองหาน
41330โนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานี
41330หนองไผ่อำเภอเมืองอุดรธานี
41340หนองแสงอำเภอหนองแสง
41340แสงสว่างอำเภอหนองแสง
41340นาดีอำเภอหนองแสง
41340ทับกุงอำเภอหนองแสง
41360หมากหญ้าอำเภอหนองวัวซอ
41360น้ำพ่นอำเภอหนองวัวซอ
41360หนองบัวบานอำเภอหนองวัวซอ
41360หนองวัวซออำเภอหนองวัวซอ
41370พันดอนอำเภอกุมภวาปี
41370เสอเพลออำเภอกุมภวาปี
41370ปะโคอำเภอกุมภวาปี
41370ผาสุกอำเภอกุมภวาปี
41380นายูงอำเภอนายูง
41380บ้านก้องอำเภอนายูง
41380นาแคอำเภอนายูง
41380โนนทองอำเภอนายูง

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดอุดรธานี