รหัสไปรษณีย์ จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดศรีสะเกษ ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
33000เมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000เมืองใต้อำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000คูซอดอำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000ซำอำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000จานอำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000ตะดอบอำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000หนองครกอำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000โพนข่าอำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000โพนค้ออำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000โพนเขวาอำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000หญ้าปล้องอำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000ทุ่มอำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000หนองไฮอำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000หนองแก้วอำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000น้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000โพธิ์อำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000หมากเขียบอำเภอเมืองศรีสะเกษ
33000หนองไผ่อำเภอเมืองศรีสะเกษ
33110หนองงูเหลือมอำเภอเบญจลักษ์
33110หนองฮางอำเภอเบญจลักษ์
33110ท่าคล้ออำเภอเบญจลักษ์
33110บึงมะลูอำเภอกันทรลักษ์
33110กุดเสลาอำเภอกันทรลักษ์
33110เมืองอำเภอกันทรลักษ์
33110สังเม็กอำเภอกันทรลักษ์
33110น้ำอ้อมอำเภอกันทรลักษ์
33110ละลายอำเภอกันทรลักษ์
33110รุงอำเภอกันทรลักษ์
33110ตระกาจอำเภอกันทรลักษ์
33110จานใหญ่อำเภอกันทรลักษ์
33110ภูเงินอำเภอกันทรลักษ์
33110ชำอำเภอกันทรลักษ์
33110กระแชงอำเภอกันทรลักษ์
33110โนนสำราญอำเภอกันทรลักษ์
33110หนองหญ้าลาดอำเภอกันทรลักษ์
33110เสาธงชัยอำเภอกันทรลักษ์
33110ขนุนอำเภอกันทรลักษ์
33110สวนกล้วยอำเภอกันทรลักษ์
33110เวียงเหนืออำเภอกันทรลักษ์
33110ทุ่งใหญ่อำเภอกันทรลักษ์
33110ภูผาหมอกอำเภอกันทรลักษ์
33110เสียวอำเภอเบญจลักษ์
33110หนองหว้าอำเภอเบญจลักษ์
33120โดดอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
33120เสียวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
33120หนองม้าอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
33120ผือใหญ่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
33120อีเซอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
33120กำแพงอำเภออุทุมพรพิสัย
33120อี่หล่ำอำเภออุทุมพรพิสัย
33120ก้านเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัย
33120ทุ่งไชยอำเภออุทุมพรพิสัย
33120สำโรงอำเภออุทุมพรพิสัย
33120แขมอำเภออุทุมพรพิสัย
33120หนองไฮอำเภออุทุมพรพิสัย
33120ขะยูงอำเภออุทุมพรพิสัย
33120ตาเกษอำเภออุทุมพรพิสัย
33120หัวช้างอำเภออุทุมพรพิสัย
33120รังแร้งอำเภออุทุมพรพิสัย
33120แต้อำเภออุทุมพรพิสัย
33120แข้อำเภออุทุมพรพิสัย
33120โพธิ์ชัยอำเภออุทุมพรพิสัย
33120ปะอาวอำเภออุทุมพรพิสัย
33120หนองห้างอำเภออุทุมพรพิสัย
33120สระกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัย
33120โคกหล่ามอำเภออุทุมพรพิสัย
33120โคกจานอำเภออุทุมพรพิสัย
33120เมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์
33120ตาโกนอำเภอเมืองจันทร์
33120หนองใหญ่อำเภอเมืองจันทร์
33130ดูนอำเภอกันทรารมย์
33130โนนสังอำเภอกันทรารมย์
33130หนองหัวช้างอำเภอกันทรารมย์
33130ยางอำเภอกันทรารมย์
33130หนองแวงอำเภอกันทรารมย์
33130หนองแก้วอำเภอกันทรารมย์
33130ทามอำเภอกันทรารมย์
33130ละทายอำเภอกันทรารมย์
33130เมืองน้อยอำเภอกันทรารมย์
33130อีปาดอำเภอกันทรารมย์
33130บัวน้อยอำเภอกันทรารมย์
33130หนองบัวอำเภอกันทรารมย์
33130ดู่อำเภอกันทรารมย์
33130ผักแพวอำเภอกันทรารมย์
33130จานอำเภอกันทรารมย์
33130คำเนียมอำเภอกันทรารมย์
33130น้ำเกลี้ยงอำเภอน้ำเกลี้ยง
33130ละเอาะอำเภอน้ำเกลี้ยง
33130ตองปิดอำเภอน้ำเกลี้ยง
33130เขินอำเภอน้ำเกลี้ยง
33130รุ่งระวีอำเภอน้ำเกลี้ยง
33130คูบอำเภอน้ำเกลี้ยง
33140กันทรารมย์อำเภอขุขันธ์
33140จะกงอำเภอขุขันธ์
33140ใจดีอำเภอขุขันธ์
33140ดองกำเม็ดอำเภอขุขันธ์
33140โสนอำเภอขุขันธ์
33140ปรือใหญ่อำเภอขุขันธ์
33140สะเดาใหญ่อำเภอขุขันธ์
33140ตาอุดอำเภอขุขันธ์
33140ห้วยเหนืออำเภอขุขันธ์
33140ห้วยใต้อำเภอขุขันธ์
33140หัวเสืออำเภอขุขันธ์
33140ตะเคียนอำเภอขุขันธ์
33140นิคมพัฒนาอำเภอขุขันธ์
33140โคกเพชรอำเภอขุขันธ์
33140ปราสาทอำเภอขุขันธ์
33140สำโรงตาเจ็นอำเภอขุขันธ์
33140ห้วยสำราญอำเภอขุขันธ์
33140กฤษณาอำเภอขุขันธ์
33140ลมศักดิ์อำเภอขุขันธ์
33140หนองฉลองอำเภอขุขันธ์
33140ศรีตระกูลอำเภอขุขันธ์
33140ศรีสะอาดอำเภอขุขันธ์
33140โคกตาลอำเภอภูสิงห์
33140ห้วยตามอญอำเภอภูสิงห์
33140ห้วยตึ๊กชูอำเภอภูสิงห์
33140ละลมอำเภอภูสิงห์
33140ตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์
33140ดงรักอำเภอภูสิงห์
33140ไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์
33150สิอำเภอขุนหาญ
33150บักดองอำเภอขุนหาญ
33150พรานอำเภอขุนหาญ
33150โพธิ์วงศ์อำเภอขุนหาญ
33150ไพรอำเภอขุนหาญ
33150กระหวันอำเภอขุนหาญ
33150ขุนหาญอำเภอขุนหาญ
33150โนนสูงอำเภอขุนหาญ
33150กันทรอมอำเภอขุนหาญ
33150ภูฝ้ายอำเภอขุนหาญ
33150โพธิ์กระสังข์อำเภอขุนหาญ
33150ห้วยจันทร์อำเภอขุนหาญ
33160กุงอำเภอศิลาลาด
33160คลีกลิ้งอำเภอศิลาลาด
33160หนองบัวดงอำเภอศิลาลาด
33160โจดม่วงอำเภอศิลาลาด
33160เมืองคงอำเภอราษีไศล
33160เมืองแคนอำเภอราษีไศล
33160หนองแคอำเภอราษีไศล
33160จิกสังข์ทองอำเภอราษีไศล
33160ด่านอำเภอราษีไศล
33160ดู่อำเภอราษีไศล
33160หนองอึ่งอำเภอราษีไศล
33160บัวหุ่งอำเภอราษีไศล
33160ไผ่อำเภอราษีไศล
33160ส้มป่อยอำเภอราษีไศล
33160หนองหมีอำเภอราษีไศล
33160หว้านคำอำเภอราษีไศล
33160สร้างปี่อำเภอราษีไศล
33170พิมายอำเภอปรางค์กู่
33170กู่อำเภอปรางค์กู่
33170หนองเชียงทูนอำเภอปรางค์กู่
33170ตูมอำเภอปรางค์กู่
33170สมออำเภอปรางค์กู่
33170โพธิ์ศรีอำเภอปรางค์กู่
33170สำโรงปราสาทอำเภอปรางค์กู่
33170ดู่อำเภอปรางค์กู่
33170สวายอำเภอปรางค์กู่
33170พิมายเหนืออำเภอปรางค์กู่
33180ไพรบึงอำเภอไพรบึง
33180ดินแดงอำเภอไพรบึง
33180ปราสาทเยออำเภอไพรบึง
33180สำโรงพลันอำเภอไพรบึง
33180สุขสวัสดิ์อำเภอไพรบึง
33180โนนปูนอำเภอไพรบึง
33190ยางชุมน้อยอำเภอยางชุมน้อย
33190ลิ้นฟ้าอำเภอยางชุมน้อย
33190คอนกามอำเภอยางชุมน้อย
33190โนนคูณอำเภอยางชุมน้อย
33190กุดเมืองฮามอำเภอยางชุมน้อย
33190บึงบอนอำเภอยางชุมน้อย
33190ยางชุมใหญ่อำเภอยางชุมน้อย
33210ห้วยทับทันอำเภอห้วยทับทัน
33210เมืองหลวงอำเภอห้วยทับทัน
33210กล้วยกว้างอำเภอห้วยทับทัน
33210ผักไหมอำเภอห้วยทับทัน
33210จานแสนไชยอำเภอห้วยทับทัน
33210ปราสาทอำเภอห้วยทับทัน
33220เป๊าะอำเภอบึงบูรพ์
33220บึงบูรพ์อำเภอบึงบูรพ์
33230พยุห์อำเภอพยุห์
33230พรหมสวัสดิ์อำเภอพยุห์
33230ตำแยอำเภอพยุห์
33230โนนเพ็กอำเภอพยุห์
33230หนองค้าอำเภอพยุห์
33240ศรีแก้วอำเภอศรีรัตนะ
33240พิงพวยอำเภอศรีรัตนะ
33240สระเยาว์อำเภอศรีรัตนะ
33240ตูมอำเภอศรีรัตนะ
33240เสื่องข้าวอำเภอศรีรัตนะ
33240ศรีโนนงามอำเภอศรีรัตนะ
33240สะพุงอำเภอศรีรัตนะ
33250โนนค้ออำเภอโนนคูณ
33250บกอำเภอโนนคูณ
33250โพธิ์อำเภอโนนคูณ
33250หนองกุงอำเภอโนนคูณ
33250เหล่ากวางอำเภอโนนคูณ
33270บุสูงอำเภอวังหิน
33270ธาตุอำเภอวังหิน
33270ดวนใหญ่อำเภอวังหิน
33270บ่อแก้วอำเภอวังหิน
33270ศรีสำราญอำเภอวังหิน
33270ทุ่งสว่างอำเภอวังหิน
33270วังหินอำเภอวังหิน
33270โพนยางอำเภอวังหิน

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดศรีสะเกษ