รหัสไปรษณีย์ ตำบลโนนเมือง

รหัสไปรษณีย์ ตำบลโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
39140โนนเมืองอำเภอโนนสัง