รหัสไปรษณีย์ 39170 อุทัยสวรรค์

รหัสไปรษณีย์ 39170 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน