รหัสไปรษณีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
45000โพธิ์ทองอำเภอศรีสมเด็จ
45000ศรีสมเด็จอำเภอศรีสมเด็จ
45000เมืองเปลือยอำเภอศรีสมเด็จ
45000หนองใหญ่อำเภอศรีสมเด็จ
45000หนองแวงควงอำเภอศรีสมเด็จ
45000บ้านบากอำเภอศรีสมเด็จ
45000ดินดำอำเภอจังหาร
45000ปาฝาอำเภอจังหาร
45000ม่วงลาดอำเภอจังหาร
45000จังหารอำเภอจังหาร
45000ดงสิงห์อำเภอจังหาร
45000ยางใหญ่อำเภอจังหาร
45000ผักแว่นอำเภอจังหาร
45000แสนชาติอำเภอจังหาร
45000เชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญ
45000พระธาตุอำเภอเชียงขวัญ
45000พระเจ้าอำเภอเชียงขวัญ
45000บ้านเขืองอำเภอเชียงขวัญ
45000ในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
45000รอบเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
45000เหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
45000ขอนแก่นอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
45000นาโพธิ์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
45000สะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
45000สีแก้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
45000ปอภารอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
45000โนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
45000หนองแก้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
45000หนองแวงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
45000ดงลานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
45000แคนใหญ่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
45000โนนตาลอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
45000เมืองทองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
45110แวงอำเภอโพนทอง
45110โคกกกม่วงอำเภอโพนทอง
45110นาอุดมอำเภอโพนทอง
45110สว่างอำเภอโพนทอง
45110หนองใหญ่อำเภอโพนทอง
45110โพธิ์ทองอำเภอโพนทอง
45110โนนชัยศรีอำเภอโพนทอง
45110โพธิ์ศรีสว่างอำเภอโพนทอง
45110อุ่มเม่าอำเภอโพนทอง
45110คำนาดีอำเภอโพนทอง
45110พรมสวรรค์อำเภอโพนทอง
45110สระนกแก้วอำเภอโพนทอง
45110วังสามัคคีอำเภอโพนทอง
45110โคกสูงอำเภอโพนทอง
45120กลางอำเภอเสลภูมิ
45120นางามอำเภอเสลภูมิ
45120เมืองไพรอำเภอเสลภูมิ
45120นาแซงอำเภอเสลภูมิ
45120นาเมืองอำเภอเสลภูมิ
45120วังหลวงอำเภอเสลภูมิ
45120ท่าม่วงอำเภอเสลภูมิ
45120ขวาวอำเภอเสลภูมิ
45120โพธิ์ทองอำเภอเสลภูมิ
45120ภูเงินอำเภอเสลภูมิ
45120เกาะแก้วอำเภอเสลภูมิ
45120นาเลิงอำเภอเสลภูมิ
45120เหล่าน้อยอำเภอเสลภูมิ
45120ศรีวิลัยอำเภอเสลภูมิ
45120หนองหลวงอำเภอเสลภูมิ
45120พรสวรรค์อำเภอเสลภูมิ
45120ขวัญเมืองอำเภอเสลภูมิ
45120บึงเกลืออำเภอเสลภูมิ
45130สระคูอำเภอสุวรรณภูมิ
45130ดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิ
45130นาใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิ
45130หินกองอำเภอสุวรรณภูมิ
45130เมืองทุ่งอำเภอสุวรรณภูมิ
45130หัวโทนอำเภอสุวรรณภูมิ
45130บ่อพันขันอำเภอสุวรรณภูมิ
45130ทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิ
45130หัวช้างอำเภอสุวรรณภูมิ
45130น้ำคำอำเภอสุวรรณภูมิ
45130ห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิ
45130ช้างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิ
45130ทุ่งกุลาอำเภอสุวรรณภูมิ
45130ทุ่งศรีเมืองอำเภอสุวรรณภูมิ
45130จำปาขันอำเภอสุวรรณภูมิ
45140พนมไพรอำเภอพนมไพร
45140แสนสุขอำเภอพนมไพร
45140กุดน้ำใสอำเภอพนมไพร
45140หนองทัพไทยอำเภอพนมไพร
45140โพธิ์ใหญ่อำเภอพนมไพร
45140วารีสวัสดิ์อำเภอพนมไพร
45140โคกสว่างอำเภอพนมไพร
45140โพธิ์ชัยอำเภอพนมไพร
45140นานวลอำเภอพนมไพร
45140คำไฮอำเภอพนมไพร
45140สระแก้วอำเภอพนมไพร
45140ค้อใหญ่อำเภอพนมไพร
45140ชานุวรรณอำเภอพนมไพร
45140หนองฮีอำเภอหนองฮี
45140สาวแหอำเภอหนองฮี
45140ดูกอึ่งอำเภอหนองฮี
45140เด่นราษฎร์อำเภอหนองฮี
45150เกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัย
45150เมืองบัวอำเภอเกษตรวิสัย
45150เหล่าหลวงอำเภอเกษตรวิสัย
45150สิงห์โคกอำเภอเกษตรวิสัย
45150ดงครั่งใหญ่อำเภอเกษตรวิสัย
45150บ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัย
45150หนองแวงอำเภอเกษตรวิสัย
45150กำแพงอำเภอเกษตรวิสัย
45150กู่กาสิงห์อำเภอเกษตรวิสัย
45150น้ำอ้อมอำเภอเกษตรวิสัย
45150โนนสว่างอำเภอเกษตรวิสัย
45150ทุ่งทองอำเภอเกษตรวิสัย
45150ดงครั่งน้อยอำเภอเกษตรวิสัย
45160อาจสามารถอำเภออาจสามารถ
45160โพนเมืองอำเภออาจสามารถ
45160บ้านแจ้งอำเภออาจสามารถ
45160หน่อมอำเภออาจสามารถ
45160หนองหมื่นถ่านอำเภออาจสามารถ
45160หนองขามอำเภออาจสามารถ
45160โหราอำเภออาจสามารถ
45160หนองบัวอำเภออาจสามารถ
45160ขี้เหล็กอำเภออาจสามารถ
45160บ้านดู่อำเภออาจสามารถ
45170นิเวศน์อำเภอธวัชบุรี
45170ธงธานีอำเภอธวัชบุรี
45170หนองไผ่อำเภอธวัชบุรี
45170ธวัชบุรีอำเภอธวัชบุรี
45170อุ่มเม้าอำเภอธวัชบุรี
45170มะอึอำเภอธวัชบุรี
45170เขวาทุ่งอำเภอธวัชบุรี
45170ไพศาลอำเภอธวัชบุรี
45170เมืองน้อยอำเภอธวัชบุรี
45170บึงนครอำเภอธวัชบุรี
45170ราชธานีอำเภอธวัชบุรี
45170หนองพอกอำเภอธวัชบุรี
45170พลับพลาอำเภอเชียงขวัญ
45170หมูม้นอำเภอเชียงขวัญ
45170ทุ่งเขาหลวงอำเภอทุ่งเขาหลวง
45170เทอดไทยอำเภอทุ่งเขาหลวง
45170บึงงามอำเภอทุ่งเขาหลวง
45170มะบ้าอำเภอทุ่งเขาหลวง
45170เหล่าอำเภอทุ่งเขาหลวง
45180หัวช้างอำเภอจตุรพักตรพิมาน
45180หนองผืออำเภอจตุรพักตรพิมาน
45180เมืองหงส์อำเภอจตุรพักตรพิมาน
45180โคกล่ามอำเภอจตุรพักตรพิมาน
45180น้ำใสอำเภอจตุรพักตรพิมาน
45180ดงแดงอำเภอจตุรพักตรพิมาน
45180ดงกลางอำเภอจตุรพักตรพิมาน
45180ป่าสังข์อำเภอจตุรพักตรพิมาน
45180อีง่องอำเภอจตุรพักตรพิมาน
45180ลิ้นฟ้าอำเภอจตุรพักตรพิมาน
45180ดู่น้อยอำเภอจตุรพักตรพิมาน
45180ศรีโคตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน
45190สระบัวอำเภอปทุมรัตต์
45190โนนสง่าอำเภอปทุมรัตต์
45190ขี้เหล็กอำเภอปทุมรัตต์
45190บัวแดงอำเภอปทุมรัตต์
45190ดอกล้ำอำเภอปทุมรัตต์
45190หนองแคนอำเภอปทุมรัตต์
45190โพนสูงอำเภอปทุมรัตต์
45190โนนสวรรค์อำเภอปทุมรัตต์
45210หนองพอกอำเภอหนองพอก
45210บึงงามอำเภอหนองพอก
45210ภูเขาทองอำเภอหนองพอก
45210กกโพธิ์อำเภอหนองพอก
45210โคกสว่างอำเภอหนองพอก
45210หนองขุ่นใหญ่อำเภอหนองพอก
45210รอบเมืองอำเภอหนองพอก
45210ผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอก
45210ท่าสีดาอำเภอหนองพอก
45220หนองผืออำเภอเมืองสรวง
45220หนองหินอำเภอเมืองสรวง
45220คูเมืองอำเภอเมืองสรวง
45220กกกุงอำเภอเมืองสรวง
45220เมืองสรวงอำเภอเมืองสรวง
45230ขามเปี้ยอำเภอโพธิ์ชัย
45230เชียงใหม่อำเภอโพธิ์ชัย
45230บัวคำอำเภอโพธิ์ชัย
45230อัคคะคำอำเภอโพธิ์ชัย
45230สะอาดอำเภอโพธิ์ชัย
45230คำพอุงอำเภอโพธิ์ชัย
45230หนองตาไก้อำเภอโพธิ์ชัย
45230ดอนโองอำเภอโพธิ์ชัย
45230โพธิ์ศรีอำเภอโพธิ์ชัย
45240โพนทรายอำเภอโพนทราย
45240สามขาอำเภอโพนทราย
45240ศรีสว่างอำเภอโพนทราย
45240ยางคำอำเภอโพนทราย
45240ท่าหาดยาวอำเภอโพนทราย
45250เมยวดีอำเภอเมยวดี
45250ชุมพรอำเภอเมยวดี
45250บุ่งเลิศอำเภอเมยวดี
45250ชมสะอาดอำเภอเมยวดี
45280สวนจิกอำเภอศรีสมเด็จ
45280โพธิ์สัยอำเภอศรีสมเด็จ

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดร้อยเอ็ด