รหัสไปรษณีย์ 39000 หนองหว้า

รหัสไปรษณีย์ 39000 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1หนองหว้าใหญ่39000
2โนนสง่า39000
3ห้วยเตย39000
4โคกสวรรค์39000
5เพ็กเฟื้อย39000
6หนองผำ39000
7หนองหว้านัอย39000