รหัสไปรษณีย์ จังหวัดมหาสารคาม

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดมหาสารคาม ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
44000ตลาดอำเภอเมืองมหาสารคาม
44000เขวาอำเภอเมืองมหาสารคาม
44000ท่าตูมอำเภอเมืองมหาสารคาม
44000แวงน่างอำเภอเมืองมหาสารคาม
44000โคกก่ออำเภอเมืองมหาสารคาม
44000ดอนหว่านอำเภอเมืองมหาสารคาม
44000เกิ้งอำเภอเมืองมหาสารคาม
44000แก่งเลิงจานอำเภอเมืองมหาสารคาม
44000ท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคาม
44000ลาดพัฒนาอำเภอเมืองมหาสารคาม
44000หนองปลิงอำเภอเมืองมหาสารคาม
44000ห้วยแอ่งอำเภอเมืองมหาสารคาม
44000หนองโนอำเภอเมืองมหาสารคาม
44000บัวค้ออำเภอเมืองมหาสารคาม
44110ปะหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
44110ก้ามปูอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
44110เวียงสะอาดอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
44110เม็กดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
44110นาสีนวลอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
44110ราษฎร์เจริญอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
44110หนองบัวแก้วอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
44110เมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
44110ลานสะแกอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
44110เวียงชัยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
44110หนองบัวอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
44110ราษฎร์พัฒนาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
44110เมืองเสืออำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
44110ภารแอ่นอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
44120หนองแสงอำเภอวาปีปทุม
44120ขามป้อมอำเภอวาปีปทุม
44120เสือโก้กอำเภอวาปีปทุม
44120ดงใหญ่อำเภอวาปีปทุม
44120โพธิ์ชัยอำเภอวาปีปทุม
44120หัวเรืออำเภอวาปีปทุม
44120แคนอำเภอวาปีปทุม
44120งัวบาอำเภอวาปีปทุม
44120นาข่าอำเภอวาปีปทุม
44120บ้านหวายอำเภอวาปีปทุม
44120หนองไฮอำเภอวาปีปทุม
44120ประชาพัฒนาอำเภอวาปีปทุม
44120หนองทุ่มอำเภอวาปีปทุม
44120หนองแสนอำเภอวาปีปทุม
44120โคกสีทองหลางอำเภอวาปีปทุม
44130บรบืออำเภอบรบือ
44130บ่อใหญ่อำเภอบรบือ
44130วังไชยอำเภอบรบือ
44130หนองม่วงอำเภอบรบือ
44130กำพี้อำเภอบรบือ
44130โนนราษีอำเภอบรบือ
44130โนนแดงอำเภอบรบือ
44130หนองจิกอำเภอบรบือ
44130บัวมาศอำเภอบรบือ
44130หนองคูขาดอำเภอบรบือ
44130วังใหม่อำเภอบรบือ
44130ยางอำเภอบรบือ
44130หนองสิมอำเภอบรบือ
44130หนองโกอำเภอบรบือ
44130ดอนงัวอำเภอบรบือ
44130กุดรังอำเภอกุดรัง
44130นาโพธิ์อำเภอกุดรัง
44130เลิงแฝกอำเภอกุดรัง
44130หนองแวงอำเภอกุดรัง
44130ห้วยเตยอำเภอกุดรัง
44140หัวขวางอำเภอโกสุมพิสัย
44140ยางน้อยอำเภอโกสุมพิสัย
44140วังยาวอำเภอโกสุมพิสัย
44140เขวาไร่อำเภอโกสุมพิสัย
44140แพงอำเภอโกสุมพิสัย
44140แก้งแกอำเภอโกสุมพิสัย
44140หนองเหล็กอำเภอโกสุมพิสัย
44140หนองบัวอำเภอโกสุมพิสัย
44140เหล่าอำเภอโกสุมพิสัย
44140เขื่อนอำเภอโกสุมพิสัย
44140หนองบอนอำเภอโกสุมพิสัย
44140โพนงามอำเภอโกสุมพิสัย
44140ยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัย
44140แห่ใต้อำเภอโกสุมพิสัย
44140หนองกุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัย
44140เลิงใต้อำเภอโกสุมพิสัย
44140ดอนกลางอำเภอโกสุมพิสัย
44150โคกพระอำเภอกันทรวิชัย
44150คันธารราษฎร์อำเภอกันทรวิชัย
44150มะค่าอำเภอกันทรวิชัย
44150ท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัย
44150นาสีนวนอำเภอกันทรวิชัย
44150ขามเรียงอำเภอกันทรวิชัย
44150เขวาใหญ่อำเภอกันทรวิชัย
44150ศรีสุขอำเภอกันทรวิชัย
44150กุดใส้จ่ออำเภอกันทรวิชัย
44150ขามเฒ่าพัฒนาอำเภอกันทรวิชัย
44160เชียงยืนอำเภอเชียงยืน
44160หนองซอนอำเภอเชียงยืน
44160ดอนเงินอำเภอเชียงยืน
44160กู่ทองอำเภอเชียงยืน
44160นาทองอำเภอเชียงยืน
44160เสือเฒ่าอำเภอเชียงยืน
44160โพนทองอำเภอเชียงยืน
44160เหล่าบัวบานอำเภอเชียงยืน
44160ชื่นชมอำเภอชื่นชม
44160กุดปลาดุกอำเภอชื่นชม
44160เหล่าดอกไม้อำเภอชื่นชม
44160หนองกุงอำเภอชื่นชม
44170นาเชือกอำเภอนาเชือก
44170สำโรงอำเภอนาเชือก
44170หนองแดงอำเภอนาเชือก
44170เขวาไร่อำเภอนาเชือก
44170หนองโพธิ์อำเภอนาเชือก
44170ปอพานอำเภอนาเชือก
44170หนองเม็กอำเภอนาเชือก
44170หนองเรืออำเภอนาเชือก
44170หนองกุงอำเภอนาเชือก
44170สันป่าตองอำเภอนาเชือก
44180นาดูนอำเภอนาดูน
44180หนองไผ่อำเภอนาดูน
44180หนองคูอำเภอนาดูน
44180ดงบังอำเภอนาดูน
44180ดงดวนอำเภอนาดูน
44180หัวดงอำเภอนาดูน
44180ดงยางอำเภอนาดูน
44180กู่สันตรัตน์อำเภอนาดูน
44180พระธาตุอำเภอนาดูน
44190แกดำอำเภอแกดำ
44190วังแสงอำเภอแกดำ
44190มิตรภาพอำเภอแกดำ
44190หนองกุงอำเภอแกดำ
44190โนนภิบาลอำเภอแกดำ
44210ยางสีสุราชอำเภอยางสีสุราช
44210นาภูอำเภอยางสีสุราช
44210แวงดงอำเภอยางสีสุราช
44210บ้านกู่อำเภอยางสีสุราช
44210ดงเมืองอำเภอยางสีสุราช
44210สร้างแซ่งอำเภอยางสีสุราช
44210หนองบัวสันตุอำเภอยางสีสุราช

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดมหาสารคาม