รหัสไปรษณีย์ ตำบลเมืองใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลเมืองใหม่ จังหวัดหนองบัวลำภู

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
39180เมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรือง