รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครราชสีมา ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
30000ในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000โพธิ์กลางอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000หนองจะบกอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000มะเริงอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000หนองระเวียงอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000ปรุใหญ่อำเภอเมืองนครราชสีมา
30000หมื่นไวยอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000พลกรังอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000หนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000หัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000บ้านเกาะอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000บ้านใหม่อำเภอเมืองนครราชสีมา
30000พุดซาอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000ไชยมงคลอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000หนองบัวศาลาอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000สุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000สีมุมอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000พะเนาอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000หนองกระทุ่มอำเภอเมืองนครราชสีมา
30000หนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
30110ในเมืองอำเภอพิมาย
30110สัมฤทธิ์อำเภอพิมาย
30110โบสถ์อำเภอพิมาย
30110กระเบื้องใหญ่อำเภอพิมาย
30110ท่าหลวงอำเภอพิมาย
30110รังกาใหญ่อำเภอพิมาย
30110ชีวานอำเภอพิมาย
30110นิคมสร้างตนเองอำเภอพิมาย
30110กระชอนอำเภอพิมาย
30110ดงใหญ่อำเภอพิมาย
30110ธารละหลอดอำเภอพิมาย
30110หนองระเวียงอำเภอพิมาย
30120บัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่
30120ห้วยยางอำเภอบัวใหญ่
30120เสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่
30120ดอนตะหนินอำเภอบัวใหญ่
30120หนองบัวสะอาดอำเภอบัวใหญ่
30120โนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่
30120กุดจอกอำเภอบัวใหญ่
30120ด่านช้างอำเภอบัวใหญ่
30120ขุนทองอำเภอบัวใหญ่
30120หนองแจ้งใหญ่อำเภอบัวใหญ่
30120เมืองพะไลอำเภอบัวลาย
30120โนนจานอำเภอบัวลาย
30120บัวลายอำเภอบัวลาย
30120หนองหว้าอำเภอบัวลาย
30130ปากช่องอำเภอปากช่อง
30130จันทึกอำเภอปากช่อง
30130วังกะทะอำเภอปากช่อง
30130หนองสาหร่ายอำเภอปากช่อง
30130คลองม่วงอำเภอปากช่อง
30130วังไทรอำเภอปากช่อง
30140สีคิ้วอำเภอสีคิ้ว
30140บ้านหันอำเภอสีคิ้ว
30140กฤษณาอำเภอสีคิ้ว
30140หนองหญ้าขาวอำเภอสีคิ้ว
30140กุดน้อยอำเภอสีคิ้ว
30140หนองน้ำใสอำเภอสีคิ้ว
30140วังโรงใหญ่อำเภอสีคิ้ว
30140มิตรภาพอำเภอสีคิ้ว
30140ดอนเมืองอำเภอสีคิ้ว
30140หนองบัวน้อยอำเภอสีคิ้ว
30150เมืองปักอำเภอปักธงชัย
30150ตะคุอำเภอปักธงชัย
30150โคกไทยอำเภอปักธงชัย
30150สำโรงอำเภอปักธงชัย
30150ตะขบอำเภอปักธงชัย
30150นกออกอำเภอปักธงชัย
30150ดอนอำเภอปักธงชัย
30150ตูมอำเภอปักธงชัย
30150งิ้วอำเภอปักธงชัย
30150สะแกราชอำเภอปักธงชัย
30150ลำนางแก้วอำเภอปักธงชัย
30150ภูหลวงอำเภอปักธงชัย
30150ธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัย
30150สุขเกษมอำเภอปักธงชัย
30150เกษมทรัพย์อำเภอปักธงชัย
30150บ่อปลาทองอำเภอปักธงชัย
30150ระเริงอำเภอวังน้ำเขียว
30160โนนสูงอำเภอโนนสูง
30160ใหม่อำเภอโนนสูง
30160โตนดอำเภอโนนสูง
30160บิงอำเภอโนนสูง
30160ดอนชมพูอำเภอโนนสูง
30160หลุมข้าวอำเภอโนนสูง
30160มะค่าอำเภอโนนสูง
30160พลสงครามอำเภอโนนสูง
30160จันอัดอำเภอโนนสูง
30160ขามเฒ่าอำเภอโนนสูง
30160ด่านคล้าอำเภอโนนสูง
30160ลำคอหงษ์อำเภอโนนสูง
30160เมืองปราสาทอำเภอโนนสูง
30160ดอนหวายอำเภอโนนสูง
30160ลำมูลอำเภอโนนสูง
30170สูงเนินอำเภอสูงเนิน
30170เสมาอำเภอสูงเนิน
30170โคราชอำเภอสูงเนิน
30170บุ่งขี้เหล็กอำเภอสูงเนิน
30170โนนค่าอำเภอสูงเนิน
30170โค้งยางอำเภอสูงเนิน
30170มะเกลือเก่าอำเภอสูงเนิน
30170มะเกลือใหม่อำเภอสูงเนิน
30180ประทายอำเภอประทาย
30180กระทุ่มรายอำเภอประทาย
30180วังไม้แดงอำเภอประทาย
30180ตลาดไทรอำเภอประทาย
30180หนองพลวงอำเภอประทาย
30180หนองค่ายอำเภอประทาย
30180หันห้วยทรายอำเภอประทาย
30180ดอนมันอำเภอประทาย
30180นางรำอำเภอประทาย
30180โนนเพ็ดอำเภอประทาย
30180ทุ่งสว่างอำเภอประทาย
30180โคกกลางอำเภอประทาย
30180เมืองโดนอำเภอประทาย
30190กระโทกอำเภอโชคชัย
30190พลับพลาอำเภอโชคชัย
30190ท่าอ่างอำเภอโชคชัย
30190ทุ่งอรุณอำเภอโชคชัย
30190ท่าลาดขาวอำเภอโชคชัย
30190ท่าจะหลุงอำเภอโชคชัย
30190ท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัย
30190โชคชัยอำเภอโชคชัย
30190ละลมใหม่พัฒนาอำเภอโชคชัย
30190ด่านเกวียนอำเภอโชคชัย
30210กุดพิมานอำเภอด่านขุนทด
30210ด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทด
30210ด่านนอกอำเภอด่านขุนทด
30210ด่านในอำเภอด่านขุนทด
30210ตะเคียนอำเภอด่านขุนทด
30210บ้านเก่าอำเภอด่านขุนทด
30210พันชนะอำเภอด่านขุนทด
30210สระจรเข้อำเภอด่านขุนทด
30210หนองกราดอำเภอด่านขุนทด
30210หนองบัวตะเกียดอำเภอด่านขุนทด
30210หนองบัวละครอำเภอด่านขุนทด
30210หินดาดอำเภอด่านขุนทด
30210ห้วยบงอำเภอด่านขุนทด
30210โนนเมืองพัฒนาอำเภอด่านขุนทด
30210สำนักตะคร้ออำเภอเทพารักษ์
30210หนองแวงอำเภอเทพารักษ์
30210บึงปรืออำเภอเทพารักษ์
30210วังยายทองอำเภอเทพารักษ์
30220โนนไทยอำเภอโนนไทย
30220ด่านจากอำเภอโนนไทย
30220กำปังอำเภอโนนไทย
30220สำโรงอำเภอโนนไทย
30220ค้างพลูอำเภอโนนไทย
30220บ้านวังอำเภอโนนไทย
30220บัลลังก์อำเภอโนนไทย
30220สายอออำเภอโนนไทย
30220ถนนโพธิ์อำเภอโนนไทย
30220มะค่าอำเภอโนนไทย
30220สระพระอำเภอพระทองคำ
30220มาบกราดอำเภอพระทองคำ
30220พังเทียมอำเภอพระทองคำ
30220ทัพรั้งอำเภอพระทองคำ
30220หนองหอยอำเภอพระทองคำ
30230ทองหลางอำเภอจักราช
30230สีสุกอำเภอจักราช
30230หนองขามอำเภอจักราช
30230หนองพลวงอำเภอจักราช
30230ศรีละกออำเภอจักราช
30230คลองเมืองอำเภอจักราช
30230หินโคนอำเภอจักราช
30230ช้างทองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
30230ท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
30230พระพุทธอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
30230หนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
30230จักราชอำเภอจักราช
30240ห้วยแถลงอำเภอห้วยแถลง
30240ทับสวายอำเภอห้วยแถลง
30240เมืองพลับพลาอำเภอห้วยแถลง
30240หลุ่งตะเคียนอำเภอห้วยแถลง
30240หินดาดอำเภอห้วยแถลง
30240งิ้วอำเภอห้วยแถลง
30240กงรถอำเภอห้วยแถลง
30240หลุ่งประดู่อำเภอห้วยแถลง
30240ตะโกอำเภอห้วยแถลง
30240ห้วยแคนอำเภอห้วยแถลง
30250แชะอำเภอครบุรี
30250เฉลียงอำเภอครบุรี
30250ครบุรีอำเภอครบุรี
30250โคกกระชายอำเภอครบุรี
30250จระเข้หินอำเภอครบุรี
30250มาบตะโกเอนอำเภอครบุรี
30250อรพิมพ์อำเภอครบุรี
30250บ้านใหม่อำเภอครบุรี
30250ลำเพียกอำเภอครบุรี
30250ครบุรีใต้อำเภอครบุรี
30250ตะแบกบานอำเภอครบุรี
30250สระว่านพระยาอำเภอครบุรี
30260เมืองคงอำเภอคง
30260คูขาดอำเภอคง
30260เทพาลัยอำเภอคง
30260ตาจั่นอำเภอคง
30260บ้านปรางค์อำเภอคง
30260หนองมะนาวอำเภอคง
30260หนองบัวอำเภอคง
30260โนนเต็งอำเภอคง
30260ดอนใหญ่อำเภอคง
30260ขามสมบูรณ์อำเภอคง
30270ชุมพวงอำเภอชุมพวง
30270ประสุขอำเภอชุมพวง
30270ท่าลาดอำเภอชุมพวง
30270สาหร่ายอำเภอชุมพวง
30270ตลาดไทรอำเภอชุมพวง
30270โนนรังอำเภอชุมพวง
30270หนองหลักอำเภอชุมพวง
30270โนนตูมอำเภอชุมพวง
30270โนนยออำเภอชุมพวง
30270เมืองยางอำเภอเมืองยาง
30270กระเบื้องนอกอำเภอเมืองยาง
30270ละหานปลาค้าวอำเภอเมืองยาง
30270โนนอุดมอำเภอเมืองยาง
30270ขุยอำเภอลำทะเมนชัย
30270บ้านยางอำเภอลำทะเมนชัย
30270ช่องแมวอำเภอลำทะเมนชัย
30270ไพลอำเภอลำทะเมนชัย
30280ขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอ
30280โป่งแดงอำเภอขามทะเลสอ
30280พันดุงอำเภอขามทะเลสอ
30280หนองสรวงอำเภอขามทะเลสอ
30280บึงอ้ออำเภอขามทะเลสอ
30280โคกกรวดอำเภอเมืองนครราชสีมา
30290ขามสะแกแสงอำเภอขามสะแกแสง
30290โนนเมืองอำเภอขามสะแกแสง
30290เมืองนาทอำเภอขามสะแกแสง
30290ชีวึกอำเภอขามสะแกแสง
30290พะงาดอำเภอขามสะแกแสง
30290หนองหัวฟานอำเภอขามสะแกแสง
30290เมืองเกษตรอำเภอขามสะแกแสง
30310โคกสูงอำเภอเมืองนครราชสีมา
30310บ้านโพธิ์อำเภอเมืองนครราชสีมา
30310จอหออำเภอเมืองนครราชสีมา
30310ตลาดอำเภอเมืองนครราชสีมา
30310หนองไข่น้ำอำเภอเมืองนครราชสีมา
30320กลางดงอำเภอปากช่อง
30320พญาเย็นอำเภอปากช่อง
30330เสิงสางอำเภอเสิงสาง
30330สระตะเคียนอำเภอเสิงสาง
30330โนนสมบูรณ์อำเภอเสิงสาง
30330กุดโบสถ์อำเภอเสิงสาง
30330สุขไพบูลย์อำเภอเสิงสาง
30330บ้านราษฎร์อำเภอเสิงสาง
30340ลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้ว
30340คลองไผ่อำเภอสีคิ้ว
30350บ้านเหลื่อมอำเภอบ้านเหลื่อม
30350วังโพธิ์อำเภอบ้านเหลื่อม
30350โคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อม
30350ช่อระกาอำเภอบ้านเหลื่อม
30360โนนแดงอำเภอโนนแดง
30360โนนตาเถรอำเภอโนนแดง
30360สำพะเนียงอำเภอโนนแดง
30360วังหินอำเภอโนนแดง
30360ดอนยาวใหญ่อำเภอโนนแดง
30370วังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียว
30370วังหมีอำเภอวังน้ำเขียว
30370อุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียว
30370ไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียว
30380นากลางอำเภอสูงเนิน
30380หนองตะไก้อำเภอสูงเนิน
30380กุดจิกอำเภอสูงเนิน
30410หนองบุนนากอำเภอหนองบุญมาก
30410สารภีอำเภอหนองบุญมาก
30410ไทยเจริญอำเภอหนองบุญมาก
30410หนองหัวแรตอำเภอหนองบุญมาก
30410แหลมทองอำเภอหนองบุญมาก
30410หนองตะไก้อำเภอหนองบุญมาก
30410ลุงเขว้าอำเภอหนองบุญมาก
30410หนองไม้ไผ่อำเภอหนองบุญมาก
30410บ้านใหม่อำเภอหนองบุญมาก
30420ธารปราสาทอำเภอโนนสูง
30430สีดาอำเภอสีดา
30430โพนทองอำเภอสีดา
30430โนนประดู่อำเภอสีดา
30430สามเมืองอำเภอสีดา
30430หนองตาดใหญ่อำเภอสีดา
30440แก้งสนามนางอำเภอแก้งสนามนาง
30440โนนสำราญอำเภอแก้งสนามนาง
30440บึงพะไลอำเภอแก้งสนามนาง
30440สีสุกอำเภอแก้งสนามนาง
30440บึงสำโรงอำเภอแก้งสนามนาง
30450หมูสีอำเภอปากช่อง
30450ขนงพระอำเภอปากช่อง
30450โป่งตาลองอำเภอปากช่อง
30450หนองน้ำแดงอำเภอปากช่อง
36220บ้านแปรงอำเภอด่านขุนทด
36220หนองไทรอำเภอด่านขุนทด

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดนครราชสีมา