รหัสไปรษณีย์ ตำบลหนองบัว

รหัสไปรษณีย์ ตำบลหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
39000หนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำภู