รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสกลนคร

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสกลนคร ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
47000ธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนคร
47000งิ้วด่อนอำเภอเมืองสกลนคร
47000โนนหอมอำเภอเมืองสกลนคร
47000เชียงเครืออำเภอเมืองสกลนคร
47000ม่วงลายอำเภอเมืองสกลนคร
47000ดงชนอำเภอเมืองสกลนคร
47000ห้วยยางอำเภอเมืองสกลนคร
47000พังขว้างอำเภอเมืองสกลนคร
47000ดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนคร
47000ธาตุนาเวงอำเภอเมืองสกลนคร
47000เหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนคร
47000ฮางโฮงอำเภอเมืองสกลนคร
47000โคกก่องอำเภอเมืองสกลนคร
47110สว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดิน
47110คำสะอาดอำเภอสว่างแดนดิน
47110บ้านต้ายอำเภอสว่างแดนดิน
47110บงเหนืออำเภอสว่างแดนดิน
47110โพนสูงอำเภอสว่างแดนดิน
47110โคกสีอำเภอสว่างแดนดิน
47110หนองหลวงอำเภอสว่างแดนดิน
47110บงใต้อำเภอสว่างแดนดิน
47110ค้อใต้อำเภอสว่างแดนดิน
47110ทรายมูลอำเภอสว่างแดนดิน
47110บ้านถ่อนอำเภอสว่างแดนดิน
47120วานรนิวาสอำเภอวานรนิวาส
47120เดื่อศรีคันไชยอำเภอวานรนิวาส
47120ขัวก่ายอำเภอวานรนิวาส
47120หนองสนมอำเภอวานรนิวาส
47120คูสะคามอำเภอวานรนิวาส
47120ธาตุอำเภอวานรนิวาส
47120หนองแวงอำเภอวานรนิวาส
47120ศรีวิชัยอำเภอวานรนิวาส
47120นาซออำเภอวานรนิวาส
47120อินทร์แปลงอำเภอวานรนิวาส
47120นาคำอำเภอวานรนิวาส
47120คอนสวรรค์อำเภอวานรนิวาส
47120กุดเรือคำอำเภอวานรนิวาส
47120หนองแวงใต้อำเภอวานรนิวาส
47130พรรณาอำเภอพรรณานิคม
47130วังยางอำเภอพรรณานิคม
47130ไร่อำเภอพรรณานิคม
47130ช้างมิ่งอำเภอพรรณานิคม
47130นาในอำเภอพรรณานิคม
47130สว่างอำเภอพรรณานิคม
47130บะฮีอำเภอพรรณานิคม
47130เชิงชุมอำเภอพรรณานิคม
47140ม่วงอำเภอบ้านม่วง
47140มายอำเภอบ้านม่วง
47140ดงหม้อทองอำเภอบ้านม่วง
47140ดงเหนืออำเภอบ้านม่วง
47140ดงหม้อทองใต้อำเภอบ้านม่วง
47140ห้วยหลัวอำเภอบ้านม่วง
47140โนนสะอาดอำเภอบ้านม่วง
47140หนองกวั่งอำเภอบ้านม่วง
47140บ่อแก้วอำเภอบ้านม่วง
47150วาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิ
47150ปลาโหลอำเภอวาริชภูมิ
47150หนองลาดอำเภอวาริชภูมิ
47150คำบ่ออำเภอวาริชภูมิ
47150ค้อเขียวอำเภอวาริชภูมิ
47160พังโคนอำเภอพังโคน
47160ม่วงไข่อำเภอพังโคน
47160แร่อำเภอพังโคน
47160ไฮหย่องอำเภอพังโคน
47160ต้นผึ้งอำเภอพังโคน
47170อากาศอำเภออากาศอำนวย
47170โพนแพงอำเภออากาศอำนวย
47170วาใหญ่อำเภออากาศอำนวย
47170โพนงามอำเภออากาศอำนวย
47170ท่าก้อนอำเภออากาศอำนวย
47170นาฮีอำเภออากาศอำนวย
47170บะหว้าอำเภออากาศอำนวย
47170สามัคคีพัฒนาอำเภออากาศอำนวย
47180กุดบากอำเภอกุดบาก
47180นาม่องอำเภอกุดบาก
47180กุดไหอำเภอกุดบาก
47180สร้างค้ออำเภอภูพาน
47180หลุบเลาอำเภอภูพาน
47180โคกภูอำเภอภูพาน
47180กกปลาซิวอำเภอภูพาน
47190ส่องดาวอำเภอส่องดาว
47190ท่าศิลาอำเภอส่องดาว
47190วัฒนาอำเภอส่องดาว
47190ปทุมวาปีอำเภอส่องดาว
47210กุสุมาลย์อำเภอกุสุมาลย์
47210นาโพธิ์อำเภอกุสุมาลย์
47210โพธิไพศาลอำเภอกุสุมาลย์
47220ขมิ้นอำเภอเมืองสกลนคร
47220หนองลาดอำเภอเมืองสกลนคร
47220พอกน้อยอำเภอพรรณานิคม
47220นาหัวบ่ออำเภอพรรณานิคม
47230ท่าแร่อำเภอเมืองสกลนคร
47230นาเพียงอำเภอกุสุมาลย์
47230อุ่มจานอำเภอกุสุมาลย์
47230บ้านโพนอำเภอโพนนาแก้ว
47230นาแก้วอำเภอโพนนาแก้ว
47230นาตงวัฒนาอำเภอโพนนาแก้ว
47230บ้านแป้นอำเภอโพนนาแก้ว
47230เชียงสืออำเภอโพนนาแก้ว
47240พันนาอำเภอสว่างแดนดิน
47240แวงอำเภอสว่างแดนดิน
47240ตาลโกนอำเภอสว่างแดนดิน
47240ตาลเนิ้งอำเภอสว่างแดนดิน
47240ธาตุทองอำเภอสว่างแดนดิน
47250คำตากล้าอำเภอคำตากล้า
47250หนองบัวสิมอำเภอคำตากล้า
47250นาแต้อำเภอคำตากล้า
47250แพดอำเภอคำตากล้า
47260เต่างอยอำเภอเต่างอย
47260บึงทวายอำเภอเต่างอย
47260นาตาลอำเภอเต่างอย
47260จันทร์เพ็ญอำเภอเต่างอย
47270นิคมน้ำอูนอำเภอนิคมน้ำอูน
47270หนองปลิงอำเภอนิคมน้ำอูน
47270หนองบัวอำเภอนิคมน้ำอูน
47270สุวรรณคามอำเภอนิคมน้ำอูน
47280ตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณ
47280เหล่าโพนค้ออำเภอโคกศรีสุพรรณ
47280ด่านม่วงคำอำเภอโคกศรีสุพรรณ
47280แมดนาท่มอำเภอโคกศรีสุพรรณ
47290บ้านเหล่าอำเภอเจริญศิลป์
47290เจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์
47290ทุ่งแกอำเภอเจริญศิลป์
47290โคกศิลาอำเภอเจริญศิลป์
47290หนองแปนอำเภอเจริญศิลป์

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดสกลนคร