รหัสไปรษณีย์ 39000 หนองบัว

รหัสไปรษณีย์ 39000 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน