รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพังงา

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพังงา ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
82000ท้ายช้างอำเภอเมืองพังงา
82000นบปริงอำเภอเมืองพังงา
82000ถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงา
82000บางเตยอำเภอเมืองพังงา
82000ตากแดดอำเภอเมืองพังงา
82000สองแพรกอำเภอเมืองพังงา
82000ทุ่งคาโงกอำเภอเมืองพังงา
82000เกาะปันหยีอำเภอเมืองพังงา
82000ป่ากออำเภอเมืองพังงา
82110ตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่า
82110บางนายสีอำเภอตะกั่วป่า
82110บางไทรอำเภอตะกั่วป่า
82110ตำตัวอำเภอตะกั่วป่า
82110โคกเคียนอำเภอตะกั่วป่า
82120ท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมือง
82120นาเตยอำเภอท้ายเหมือง
82120บางทองอำเภอท้ายเหมือง
82120ทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมือง
82120ลำภีอำเภอท้ายเหมือง
82130ถ้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง
82130กระโสมอำเภอตะกั่วทุ่ง
82130กะไหลอำเภอตะกั่วทุ่ง
82130ท่าอยู่อำเภอตะกั่วทุ่ง
82130คลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่ง
82140หล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่ง
82140โคกกลอยอำเภอตะกั่วทุ่ง
82150คุระอำเภอคุระบุรี
82150บางวันอำเภอคุระบุรี
82150เกาะพระทองอำเภอคุระบุรี
82150แม่นางขาวอำเภอคุระบุรี
82160เกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาว
82160เกาะยาวใหญ่อำเภอเกาะยาว
82170กะปงอำเภอกะปง
82170ท่านาอำเภอกะปง
82170เหมาะอำเภอกะปง
82170เหลอำเภอกะปง
82170รมณีย์อำเภอกะปง
82180ทับปุดอำเภอทับปุด
82180มะรุ่ยอำเภอทับปุด
82180บ่อแสนอำเภอทับปุด
82180ถ้ำทองหลางอำเภอทับปุด
82180โคกเจริญอำเภอทับปุด
82180บางเหรียงอำเภอทับปุด
82190บางม่วงอำเภอตะกั่วป่า
82190คึกคักอำเภอตะกั่วป่า
82190เกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่า
82210ลำแก่นอำเภอท้ายเหมือง
83000พรุในอำเภอเกาะยาว