รหัสไปรษณีย์ ตำบลนบปริง

รหัสไปรษณีย์ ตำบลนบปริง จังหวัดพังงา

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
82000นบปริงอำเภอเมืองพังงา