รหัสไปรษณีย์ ตำบลกะไหล

รหัสไปรษณีย์ ตำบลกะไหล จังหวัดพังงา

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
82130กะไหลอำเภอตะกั่วทุ่ง