รหัสไปรษณีย์ 82190 เกาะคอเขา

รหัสไปรษณีย์ 82190 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1เมืองใหม่82190
2นอกนา82190
3ปากเกาะ82190
4ทุ่งตึก82190
5บางเนียง82190