รหัสไปรษณีย์ 82120 ท้ายเหมือง

รหัสไปรษณีย์ 82120 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1เขาน้อย82120
2ห้วยกร้าง82120
3พอแดง82120
4ตลาดท้ายเหมือง82120
5ท่าซอ82120
6หินลาด82120
7บนไร่82120
8ลำปี82120
9ทับยาง82120