รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสงขลา ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
90000บ่อยางอำเภอเมืองสงขลา
90000เขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลา
90000เกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลา
90000ทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลา
90100พะวงอำเภอเมืองสงขลา
90100เกาะยออำเภอเมืองสงขลา
90110หาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่
90110ควนลังอำเภอหาดใหญ่
90110คูเต่าอำเภอหาดใหญ่
90110คอหงส์อำเภอหาดใหญ่
90110คลองแหอำเภอหาดใหญ่
90110คลองอู่ตะเภาอำเภอหาดใหญ่
90110ฉลุงอำเภอหาดใหญ่
90110ทุ่งใหญ่อำเภอหาดใหญ่
90110ทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่
90110ท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่
90110น้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่
90110บางกล่ำอำเภอบางกล่ำ
90110ท่าช้างอำเภอบางกล่ำ
90110แม่ทอมอำเภอบางกล่ำ
90110บ้านหารอำเภอบางกล่ำ
90110คลองหลาอำเภอคลองหอยโข่ง
90120สะเดาอำเภอสะเดา
90120ปริกอำเภอสะเดา
90120สำนักแต้วอำเภอสะเดา
90130บ้านนาอำเภอจะนะ
90130ป่าชิงอำเภอจะนะ
90130สะพานไม้แก่นอำเภอจะนะ
90130สะกอมอำเภอจะนะ
90130นาหว้าอำเภอจะนะ
90130นาทับอำเภอจะนะ
90130น้ำขาวอำเภอจะนะ
90130ขุนตัดหวายอำเภอจะนะ
90130ท่าหมอไทรอำเภอจะนะ
90130จะโหนงอำเภอจะนะ
90130คูอำเภอจะนะ
90130แคอำเภอจะนะ
90130คลองเปียะอำเภอจะนะ
90130ตลิ่งชันอำเภอจะนะ
90140ระโนดอำเภอระโนด
90140คลองแดนอำเภอระโนด
90140ตะเครียะอำเภอระโนด
90140ท่าบอนอำเภอระโนด
90140บ้านใหม่อำเภอระโนด
90140บ่อตรุอำเภอระโนด
90140ปากแตระอำเภอระโนด
90140พังยางอำเภอระโนด
90140ระวะอำเภอระโนด
90140วัดสนอำเภอระโนด
90140บ้านขาวอำเภอระโนด
90140แดนสงวนอำเภอระโนด
90150เทพาอำเภอเทพา
90150ปากบางอำเภอเทพา
90150เกาะสะบ้าอำเภอเทพา
90150ท่าม่วงอำเภอเทพา
90150สะกอมอำเภอเทพา
90160คลองกวางอำเภอนาทวี
90160นาทวีอำเภอนาทวี
90160ฉางอำเภอนาทวี
90160นาหมอศรีอำเภอนาทวี
90160คลองทรายอำเภอนาทวี
90160ปลักหนูอำเภอนาทวี
90160ท่าประดู่อำเภอนาทวี
90160สะท้อนอำเภอนาทวี
90160ทับช้างอำเภอนาทวี
90160ประกอบอำเภอนาทวี
90170พังลาอำเภอสะเดา
90170ท่าโพธิ์อำเภอสะเดา
90170เขามีเกียรติอำเภอสะเดา
90180กำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิ
90180ท่าชะมวงอำเภอรัตภูมิ
90180คูหาใต้อำเภอรัตภูมิ
90180เขาพระอำเภอรัตภูมิ
90190จะทิ้งพระอำเภอสทิงพระ
90190กระดังงาอำเภอสทิงพระ
90190สนามชัยอำเภอสทิงพระ
90190ดีหลวงอำเภอสทิงพระ
90190ชุมพลอำเภอสทิงพระ
90190คลองรีอำเภอสทิงพระ
90190คูขุดอำเภอสทิงพระ
90190ท่าหินอำเภอสทิงพระ
90190วัดจันทร์อำเภอสทิงพระ
90190บ่อแดงอำเภอสทิงพระ
90190บ่อดานอำเภอสทิงพระ
90210สะบ้าย้อยอำเภอสะบ้าย้อย
90210ทุ่งพออำเภอสะบ้าย้อย
90210เปียนอำเภอสะบ้าย้อย
90210บ้านโหนดอำเภอสะบ้าย้อย
90210จะแหนอำเภอสะบ้าย้อย
90210คูหาอำเภอสะบ้าย้อย
90210เขาแดงอำเภอสะบ้าย้อย
90210บาโหยอำเภอสะบ้าย้อย
90210ธารคีรีอำเภอสะบ้าย้อย
90220ควนรูอำเภอรัตภูมิ
90220รัตภูมิอำเภอควนเนียง
90220ควนโสอำเภอควนเนียง
90220ห้วยลึกอำเภอควนเนียง
90220บางเหรียงอำเภอควนเนียง
90230พะตงอำเภอหาดใหญ่
90230คลองหอยโข่งอำเภอคลองหอยโข่ง
90230ทุ่งลานอำเภอคลองหอยโข่ง
90230โคกม่วงอำเภอคลองหอยโข่ง
90240ทุ่งหมออำเภอสะเดา
90240ปาดังเบซาร์อำเภอสะเดา
90250บ้านพรุอำเภอหาดใหญ่
90260ลำไพลอำเภอเทพา
90260วังใหญ่อำเภอเทพา
90270เกาะใหญ่อำเภอกระแสสินธุ์
90270โรงอำเภอกระแสสินธุ์
90270เชิงแสอำเภอกระแสสินธุ์
90270กระแสสินธุ์อำเภอกระแสสินธุ์
90280ชิงโคอำเภอสิงหนคร
90280สทิงหม้ออำเภอสิงหนคร
90280ทำนบอำเภอสิงหนคร
90280หัวเขาอำเภอสิงหนคร
90310นาหม่อมอำเภอนาหม่อม
90310พิจิตรอำเภอนาหม่อม
90310ทุ่งขมิ้นอำเภอนาหม่อม
90310คลองหรังอำเภอนาหม่อม
90320สำนักขามอำเภอสะเดา
90330รำแดงอำเภอสิงหนคร
90330วัดขนุนอำเภอสิงหนคร
90330ชะแล้อำเภอสิงหนคร
90330ปากรออำเภอสิงหนคร
90330ป่าขาดอำเภอสิงหนคร
90330บางเขียดอำเภอสิงหนคร
90330ม่วงงามอำเภอสิงหนคร

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดสงขลา