รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนราธิวาส

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนราธิวาส ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
96000บางนาคอำเภอเมืองนราธิวาส
96000ลำภูอำเภอเมืองนราธิวาส
96000มะนังตายออำเภอเมืองนราธิวาส
96000บางปออำเภอเมืองนราธิวาส
96000กะลุวออำเภอเมืองนราธิวาส
96000กะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาส
96000โคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาส
96110เจ๊ะเหอำเภอตากใบ
96110ไพรวันอำเภอตากใบ
96110พร่อนอำเภอตากใบ
96110ศาลาใหม่อำเภอตากใบ
96110บางขุนทองอำเภอตากใบ
96110เกาะสะท้อนอำเภอตากใบ
96110นานาคอำเภอตากใบ
96110โฆษิตอำเภอตากใบ
96120สุไหงโก-ลกอำเภอสุไหงโก-ลก
96120ปาเสมัสอำเภอสุไหงโก-ลก
96120มูโนะอำเภอสุไหงโก-ลก
96120ปูโยะอำเภอสุไหงโก-ลก
96130จวบอำเภอเจาะไอร้อง
96130บูกิตอำเภอเจาะไอร้อง
96130มะรือโบออกอำเภอเจาะไอร้อง
96130ตันหยงมัสอำเภอระแงะ
96130ตันหยงลิมออำเภอระแงะ
96130กาลิซาอำเภอระแงะ
96130บาโงสะโตอำเภอระแงะ
96130เฉลิมอำเภอระแงะ
96130มะรือโบตกอำเภอระแงะ
96140ปะลุรูอำเภอสุไหงปาดี
96140สุไหงปาดีอำเภอสุไหงปาดี
96140โต๊ะเด็งอำเภอสุไหงปาดี
96140สากออำเภอสุไหงปาดี
96140ริโก๋อำเภอสุไหงปาดี
96140กาวะอำเภอสุไหงปาดี
96150รือเสาะอำเภอรือเสาะ
96150สาวออำเภอรือเสาะ
96150เรียงอำเภอรือเสาะ
96150สามัคคีอำเภอรือเสาะ
96150บาตงอำเภอรือเสาะ
96150ลาโละอำเภอรือเสาะ
96150รือเสาะออกอำเภอรือเสาะ
96150โคกสะตออำเภอรือเสาะ
96150สุวารีอำเภอรือเสาะ
96160แว้งอำเภอแว้ง
96160กายูคละอำเภอแว้ง
96160ฆอเลาะอำเภอแว้ง
96160โละจูดอำเภอแว้ง
96160แม่ดงอำเภอแว้ง
96160เอราวัณอำเภอแว้ง
96170บาเจาะอำเภอบาเจาะ
96170ลุโบะสาวออำเภอบาเจาะ
96170กาเยาะมาตีอำเภอบาเจาะ
96170ปะลุกาสาเมาะอำเภอบาเจาะ
96170บาเระเหนืออำเภอบาเจาะ
96170บาเระใต้อำเภอบาเจาะ
96180ยี่งออำเภอยี่งอ
96180ละหารอำเภอยี่งอ
96180จอเบาะอำเภอยี่งอ
96180ลุโบะบายะอำเภอยี่งอ
96180ลุโบะบือซาอำเภอยี่งอ
96180ตะปอเยาะอำเภอยี่งอ
96190มาโมงอำเภอสุคิริน
96190สุคิรินอำเภอสุคิริน
96190เกียร์อำเภอสุคิริน
96190ภูเขาทองอำเภอสุคิริน
96190ร่มไทรอำเภอสุคิริน
96210ซากออำเภอศรีสาคร
96210ตะมะยูงอำเภอศรีสาคร
96210ศรีสาครอำเภอศรีสาคร
96210เชิงคีรีอำเภอศรีสาคร
96210กาหลงอำเภอศรีสาคร
96210ศรีบรรพตอำเภอศรีสาคร
96220จะแนะอำเภอจะแนะ
96220ดุซงญออำเภอจะแนะ
96220ผดุงมาตรอำเภอจะแนะ
96220ช้างเผือกอำเภอจะแนะ
96220บองออำเภอระแงะ

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดนราธิวาส