รหัสไปรษณีย์ จังหวัดปัตตานี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดปัตตานี ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
94000สะบารังอำเภอเมืองปัตตานี
94000อาเนาะรูอำเภอเมืองปัตตานี
94000จะบังติกออำเภอเมืองปัตตานี
94000บานาอำเภอเมืองปัตตานี
94000ตันหยงลุโละอำเภอเมืองปัตตานี
94000คลองมานิงอำเภอเมืองปัตตานี
94000กะมิยออำเภอเมืองปัตตานี
94000บาราโหมอำเภอเมืองปัตตานี
94000ปะกาฮะรังอำเภอเมืองปัตตานี
94000รูสะมิแลอำเภอเมืองปัตตานี
94000ตะลุโบะอำเภอเมืองปัตตานี
94000บาราเฮาะอำเภอเมืองปัตตานี
94000ปุยุดอำเภอเมืองปัตตานี
94110ตะลุบันอำเภอสายบุรี
94110ตะบิ้งอำเภอสายบุรี
94110ปะเสยะวออำเภอสายบุรี
94110บางเก่าอำเภอสายบุรี
94110บือเระอำเภอสายบุรี
94110เตราะบอนอำเภอสายบุรี
94110กะดุนงอำเภอสายบุรี
94110ละหารอำเภอสายบุรี
94110มะนังดาลำอำเภอสายบุรี
94110แป้นอำเภอสายบุรี
94120โคกโพธิ์อำเภอโคกโพธิ์
94120มะกรูดอำเภอโคกโพธิ์
94120บางโกระอำเภอโคกโพธิ์
94120ป่าบอนอำเภอโคกโพธิ์
94120ทรายขาวอำเภอโคกโพธิ์
94120ท่าเรืออำเภอโคกโพธิ์
94120นาเกตุอำเภอโคกโพธิ์
94120ช้างให้ตกอำเภอโคกโพธิ์
94130ปะนาเระอำเภอปะนาเระ
94130ท่าข้ามอำเภอปะนาเระ
94130บ้านนอกอำเภอปะนาเระ
94130ท่าน้ำอำเภอปะนาเระ
94130คอกกระบืออำเภอปะนาเระ
94130พ่อมิ่งอำเภอปะนาเระ
94130บ้านกลางอำเภอปะนาเระ
94130บ้านน้ำบ่ออำเภอปะนาเระ
94140มายออำเภอมายอ
94140ถนนอำเภอมายอ
94140ตรังอำเภอมายอ
94140ลุโบะยิไรอำเภอมายอ
94140กระเสาะอำเภอมายอ
94140เกาะจันอำเภอมายอ
94140ปะโดอำเภอมายอ
94140สาคอบนอำเภอมายอ
94140สาคอใต้อำเภอมายอ
94140สะกำอำเภอมายอ
94140ปานันอำเภอมายอ
94140ตะโละแมะนาอำเภอทุ่งยางแดง
94140พิเทนอำเภอทุ่งยางแดง
94140น้ำดำอำเภอทุ่งยางแดง
94140ปากูอำเภอทุ่งยางแดง
94150ตะโละอำเภอยะหริ่ง
94150ตะโละกาโปร์อำเภอยะหริ่ง
94150ตันหยงดาลออำเภอยะหริ่ง
94150ตอหลังอำเภอยะหริ่ง
94150ตาแกะอำเภอยะหริ่ง
94150ตาลีอายร์อำเภอยะหริ่ง
94150ยามูอำเภอยะหริ่ง
94150บางปูอำเภอยะหริ่ง
94150หนองแรตอำเภอยะหริ่ง
94150ปิยามุมังอำเภอยะหริ่ง
94150ปุลากงอำเภอยะหริ่ง
94150สาบันอำเภอยะหริ่ง
94150มะนังยงอำเภอยะหริ่ง
94150ราตาปันยังอำเภอยะหริ่ง
94150จะรังอำเภอยะหริ่ง
94150แหลมโพธิ์อำเภอยะหริ่ง
94160ยะรังอำเภอยะรัง
94160สะดาวาอำเภอยะรัง
94160ประจันอำเภอยะรัง
94160สะนออำเภอยะรัง
94160ระแว้งอำเภอยะรัง
94160ปิตูมุดีอำเภอยะรัง
94160วัดอำเภอยะรัง
94160กระโดอำเภอยะรัง
94160คลองใหม่อำเภอยะรัง
94160เมาะมาวีอำเภอยะรัง
94160กอลำอำเภอยะรัง
94160เขาตูมอำเภอยะรัง
94170เกาะเปาะอำเภอหนองจิก
94170คอลอตันหยงอำเภอหนองจิก
94170ดอนรักอำเภอหนองจิก
94170ดาโต๊ะอำเภอหนองจิก
94170ตุยงอำเภอหนองจิก
94170ท่ากำชำอำเภอหนองจิก
94170บ่อทองอำเภอหนองจิก
94170บางเขาอำเภอหนองจิก
94170บางตาวาอำเภอหนองจิก
94170ปุโละปุโยอำเภอหนองจิก
94170ยาบีอำเภอหนองจิก
94170ลิปะสะโงอำเภอหนองจิก
94180นาประดู่อำเภอโคกโพธิ์
94180ปากล่ออำเภอโคกโพธิ์
94180ทุ่งพลาอำเภอโคกโพธิ์
94180ควนโนรีอำเภอโคกโพธิ์
94180แม่ลานอำเภอแม่ลาน
94180ม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลาน
94180ป่าไร่อำเภอแม่ลาน
94190ดอนอำเภอปะนาเระ
94190ควนอำเภอปะนาเระ
94190กระหวะอำเภอมายอ
94190ลางาอำเภอมายอ
94190ทุ่งคล้าอำเภอสายบุรี
94190ตันหยงจึงงาอำเภอยะหริ่ง
94190บาโลยอำเภอยะหริ่ง
94220ไทรทองอำเภอไม้แก่น
94220ไม้แก่นอำเภอไม้แก่น
94220ตะโละไกรทองอำเภอไม้แก่น
94220ดอนทรายอำเภอไม้แก่น
94230กะรุบีอำเภอกะพ้อ
94230ตะโละดือรามันอำเภอกะพ้อ
94230ปล่องหอยอำเภอกะพ้อ

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดปัตตานี