รหัสไปรษณีย์ จังหวัดยะลา

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดยะลา ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
95000สะเตงอำเภอเมืองยะลา
95000บุดีอำเภอเมืองยะลา
95000ยุโปอำเภอเมืองยะลา
95000ยะลาอำเภอเมืองยะลา
95000ท่าสาปอำเภอเมืองยะลา
95000หน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลา
95000เปาะเส้งอำเภอเมืองยะลา
95000บันนังสาเรงอำเภอเมืองยะลา
95000สะเตงนอกอำเภอเมืองยะลา
95000ตาเซะอำเภอเมืองยะลา
95000กรงปินังอำเภอกรงปินัง
95000สะเอะอำเภอกรงปินัง
95000ห้วยกระทิงอำเภอกรงปินัง
95000ปุโรงอำเภอกรงปินัง
95110เบตงอำเภอเบตง
95110ยะรมอำเภอเบตง
95110ตาเนาะแมเราะอำเภอเบตง
95110อัยเยอร์เวงอำเภอเบตง
95110ธารน้ำทิพย์อำเภอเบตง
95120ยะหาอำเภอยะหา
95120ละแออำเภอยะหา
95120ปะแตอำเภอยะหา
95120บาโร๊ะอำเภอยะหา
95120ตาชีอำเภอยะหา
95120บาโงยซิแนอำเภอยะหา
95120กาตองอำเภอยะหา
95120กาบังอำเภอกาบัง
95120บาละอำเภอกาบัง
95130บันนังสตาอำเภอบันนังสตา
95130บาเจาะอำเภอบันนังสตา
95130ตาเนาะปูเต๊ะอำเภอบันนังสตา
95130ถ้ำทะลุอำเภอบันนังสตา
95130ตลิ่งชันอำเภอบันนังสตา
95130เขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตา
95140กายูบอเกาะอำเภอรามัน
95140กาลูปังอำเภอรามัน
95140กาลออำเภอรามัน
95140กอตอตือร๊ะอำเภอรามัน
95140โกตาบารูอำเภอรามัน
95140เกะรออำเภอรามัน
95140จะกว๊ะอำเภอรามัน
95140ท่าธงอำเภอรามัน
95140เนินงามอำเภอรามัน
95140บาลออำเภอรามัน
95140บาโงยอำเภอรามัน
95140บือมังอำเภอรามัน
95140ยะต๊ะอำเภอรามัน
95140วังพญาอำเภอรามัน
95140อาซ่องอำเภอรามัน
95140ตะโล๊ะหะลออำเภอรามัน
95150ธารโตอำเภอธารโต
95150บ้านแหรอำเภอธารโต
95150คีรีเขตอำเภอธารโต
95160ลิดลอำเภอเมืองยะลา
95160ลำใหม่อำเภอเมืองยะลา
95160ลำพะยาอำเภอเมืองยะลา
95160พร่อนอำเภอเมืองยะลา
95170แม่หวาดอำเภอธารโต