รหัสไปรษณีย์ จังหวัดชุมพร

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดชุมพร ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
86000ท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพร
86000ท่ายางอำเภอเมืองชุมพร
86000บางหมากอำเภอเมืองชุมพร
86000นาทุ่งอำเภอเมืองชุมพร
86000นาชะอังอำเภอเมืองชุมพร
86000ตากแดดอำเภอเมืองชุมพร
86000บางลึกอำเภอเมืองชุมพร
86000หาดพันไกรอำเภอเมืองชุมพร
86000วังไผ่อำเภอเมืองชุมพร
86100ทุ่งคาอำเภอเมืองชุมพร
86100วิสัยเหนืออำเภอเมืองชุมพร
86100ถ้ำสิงห์อำเภอเมืองชุมพร
86110หลังสวนอำเภอหลังสวน
86110ขันเงินอำเภอหลังสวน
86110ท่ามะพลาอำเภอหลังสวน
86110นาขาอำเภอหลังสวน
86110นาพญาอำเภอหลังสวน
86110บ้านควนอำเภอหลังสวน
86110บางมะพร้าวอำเภอหลังสวน
86110พ้อแดงอำเภอหลังสวน
86110แหลมทรายอำเภอหลังสวน
86110วังตะกออำเภอหลังสวน
86110หาดยายอำเภอหลังสวน
86120ปากน้ำอำเภอเมืองชุมพร
86120หาดทรายรีอำเภอเมืองชุมพร
86130นาโพธิ์อำเภอสวี
86130สวีอำเภอสวี
86130ทุ่งระยะอำเภอสวี
86130ท่าหินอำเภอสวี
86130ปากแพรกอำเภอสวี
86130ด่านสวีอำเภอสวี
86130ครนอำเภอสวี
86130วิสัยใต้อำเภอสวี
86130นาสักอำเภอสวี
86130เขาทะลุอำเภอสวี
86130เขาค่ายอำเภอสวี
86140ท่าแซะอำเภอท่าแซะ
86140คุริงอำเภอท่าแซะ
86140สลุยอำเภอท่าแซะ
86140นากระตามอำเภอท่าแซะ
86140ท่าข้ามอำเภอท่าแซะ
86140หงษ์เจริญอำเภอท่าแซะ
86140ทรัพย์อนันต์อำเภอท่าแซะ
86140สองพี่น้องอำเภอท่าแซะ
86150บางน้ำจืดอำเภอหลังสวน
86150ปากน้ำอำเภอหลังสวน
86160บางสนอำเภอปะทิว
86160ทะเลทรัพย์อำเภอปะทิว
86160ชุมโคอำเภอปะทิว
86170ละแมอำเภอละแม
86170ทุ่งหลวงอำเภอละแม
86170สวนแตงอำเภอละแม
86170ทุ่งคาวัดอำเภอละแม
86180พะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะ
86180ปากทรงอำเภอพะโต๊ะ
86180ปังหวานอำเภอพะโต๊ะ
86180พระรักษ์อำเภอพะโต๊ะ
86190วังใหม่อำเภอเมืองชุมพร
86190บ้านนาอำเภอเมืองชุมพร
86190ขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพร
86190รับร่ออำเภอท่าแซะ
86190หินแก้วอำเภอท่าแซะ
86210ดอนยางอำเภอปะทิว
86210ปากคลองอำเภอปะทิว
86210เขาไชยราชอำเภอปะทิว
86220ปากตะโกอำเภอทุ่งตะโก
86220ทุ่งตะไครอำเภอทุ่งตะโก
86220ตะโกอำเภอทุ่งตะโก
86220ช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโก
86230สะพลีอำเภอปะทิว

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดชุมพร