รหัสไปรษณีย์ 82000 ทุ่งคาโงก

รหัสไปรษณีย์ 82000 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1ทุ่งคาโงก82000
2บางม่า82000
3ตีนเขา82000
4บางกัน82000
5ทับเหรียง82000