รหัสไปรษณีย์ ตำบลตากแดด

รหัสไปรษณีย์ ตำบลตากแดด จังหวัดพังงา

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
82000ตากแดดอำเภอเมืองพังงา