รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสตูล

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสตูล ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
91000พิมานอำเภอเมืองสตูล
91000คลองขุดอำเภอเมืองสตูล
91000ควนขันอำเภอเมืองสตูล
91000เกาะสาหร่ายอำเภอเมืองสตูล
91000ตันหยงโปอำเภอเมืองสตูล
91000เจ๊ะบิลังอำเภอเมืองสตูล
91000ตำมะลังอำเภอเมืองสตูล
91000ปูยูอำเภอเมืองสตูล
91110กำแพงอำเภอละงู
91110ละงูอำเภอละงู
91110เขาขาวอำเภอละงู
91110ปากน้ำอำเภอละงู
91110น้ำผุดอำเภอละงู
91110แหลมสนอำเภอละงู
91120ทุ่งหว้าอำเภอทุ่งหว้า
91120นาทอนอำเภอทุ่งหว้า
91120ขอนคลานอำเภอทุ่งหว้า
91120ทุ่งบุหลังอำเภอทุ่งหว้า
91120ป่าแก่บ่อหินอำเภอทุ่งหว้า
91130ทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลง
91130ควนกาหลงอำเภอควนกาหลง
91130อุใดเจริญอำเภอควนกาหลง
91130ปาล์มพัฒนาอำเภอมะนัง
91130นิคมพัฒนาอำเภอมะนัง
91140บ้านควนอำเภอเมืองสตูล
91140ฉลุงอำเภอเมืองสตูล
91140ควนโพธิ์อำเภอเมืองสตูล
91140เกตรีอำเภอเมืองสตูล
91150ท่าแพอำเภอท่าแพ
91150แป-ระอำเภอท่าแพ
91150สาครอำเภอท่าแพ
91150ท่าเรืออำเภอท่าแพ
91160ควนโดนอำเภอควนโดน
91160ควนสตออำเภอควนโดน
91160ย่านซื่ออำเภอควนโดน
91160วังประจันอำเภอควนโดน