รหัสไปรษณีย์ 82140 หล่อยูง

รหัสไปรษณีย์ 82140 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1หล่อยูง82140
2บางปลา82140
3นา82140
4ทองหลาง82140
5ควน82140
6แหลมหิน82140
7บางจัน82140
8ในหยง82140
9บากัน82140
10หล่อยูงออก82140